English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thanh tra y tế
Skip portlet Portlet Menu

Ngày 05/10/2016, Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Quyết định số 1234/QĐ-SYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Y tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác Thanh tra triển khai thực hiện khá tốt, bám sát nội dung phương hướng, kế hoạch của ngành, phát hiện xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về y tế. Đã thực hiện 10 cuộc thanh tra ở 04 lĩnh vực: Hành nghề nghề Y, Dược, An toàn thực phẩm và phòng chống tham nhũng. Kết quả tiến hành thanh kiểm tra được tổng số: 234 cơ sở và 01 đơn vị, vi phạm 32 cơ sở, phạt tiền 32 cơ sở, với số tiền phạt là 219.250.000 đồng.

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn