English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn thủ tục
Skip portlet Portlet Menu

Hướng dẫn quy định các thủ tục về công tác cán bộ đối với các đơn vị y tế trực thuộc, cụ thể 

Thủ tục hành nghề Y, Dược, Y học cổ truyền, vắc xin sinh phẩm và Trang thiết bị y tế tư nhân (gọi tắt là Dược và Y tư nhân) được quy định tại các văn bản pháp quy sau đây :
* Hành nghề Y, Y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân : áp dụng qui định tại các văn bản :
   - Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;
   - Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/09/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân;
   - Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/7/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, YHCT và trang thiết bị y tế tư nhân ;
* Hành nghề Dược, Dược học cổ truyền và vắc xin, sinh phẩm y tế: áp dụng qui định tại các văn bản :
   - Luật Dược ngày 14/6/2005;
   - Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
   - Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo qui định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn