English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Y Tế
Skip portlet Portlet Menu


      Thông báo số 968/TB-SYT ngày 26/4/2017 của Sở Y tế An Giang về việc thông báo mời thầu
      Căn cứ Thông báo số 239/TB-ĐHYDCT-ĐTSĐH ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc Tuyển sinh Sau đại học năm 2017;
Ngày 16 tháng 01 năm 2017 Sở Y tế An Giang ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang.
Ngày 13 tháng 01 năm 2017 Sở Y tế An Giang ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang

1. Chức năng

Trung tâm pháp y tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, có tài khoản riêng được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định; thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.

Thực hiện Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 – năm 2017.

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”;


Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 – năm 2017.

Ngày 06 tháng 9 năm 2016 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4797/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế năm 2016, từ hạng III lên hạng II và hạng II lên hạng I đối với các chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ.


Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn