English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Y Tế
Skip portlet Portlet Menu

Ngày 22/11/2017, Sở Y tế An Giang ban hành Quyết định số 1481/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, vật tư y tế năm 2017 cho các cơ sở y tế trong tỉnh.

          Thực hiện Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở 04 Đơn vị Y tế.


Ngày 05/10/2017 Sở Y tế An Giang, đơn vị thi công cùng các đơn vị có liên quan đã tổ chức khởi công công trình xây dựng Trụ sở 04 đơn vị gồm Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm, Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Giám định Y khoa Pháp y. 

Thực hiện Công văn số 1240/ĐHYDCT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Trường Đại học Y dược Cần Thơ về việc sinh hoạt đầu khóa và triển khai giảng dạy các lớp sau đại học tại An Giang.Ngày 17 tháng 8 năm 2017 Hội đồng tuyển sinh chế độ hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng tỉnh An Giang họp xét tuyển sinh chế độ hợp đồng theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông tỉnh An Giang năm 2017.

Ngày 15 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh chế độ hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy và hệ liên thông năm 2017.

Ngày 09 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thí sinh tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hệ chính quy năm 2017
Ngày 09 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thí sinh tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hệ chính quy năm 2017
Ngày 09 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thí sinh tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hệ chính quy năm 2017

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn