English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khám chữa bệnh
Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh.
(13/11/2009)

Thực hiện Quyết định số 2819/QĐ-BYT ngày 30/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v thành lập Hội đồng sửa đổi, bổ sung Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục trong khám, chữa bệnh; Quyết định số 3363/QĐ-BYT ngày 09/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v thành lập các Tiểu ban chuyên môn sửa đổi, bổ sung Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục trong khám, chữa bệnh; Hội đồng chuyên môn và 28 Tiểu ban chuyên môn đã xây dựng Phân tuyến kỹ thuật (PTKY) và Danh mục kỹ thuật (DMKT) trong khám, chữa bệnh (KCB) gồm 28 chuyên mục để sửa đổi, bổ sung cho Quy định PTKT và DMKT ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT (QĐ số 23) ngày 30/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Dự thảo PTKT và DMKT lần này đã sửa đổi nhiều tên kỹ thuật, bổ sung một số chuyên mục như vi phẫu, tạo hình thẩm mỹ, phẫu thuật nội soi và bổ sung nhiều kỹ thuật khác (khoảng 6293 kỹ thuật so với 2994 kỹ thuật của QĐ số 23).
Để hướng dẫn thực hiện PTKT và DMKT trong KCB, Cục Quản lý KCB là đầu mối phối hợp với Vụ Pháp chế và các  Vụ chức năng của Bộ Y tế đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện PTKT và DMKT trong KCB (Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 các Quy định quy phạm pháp luật sẽ ban hành dưới dạng Thông tư) và Thông tư này sẽ thay thế QĐ số 23.

Để đảm bảo quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp quy, Cục Quản lý KCB gửi bản dự thảo xin ý kiến các đơn vị lần cuối trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt. 

Xem dự thảo góp ý trên  Website của Cục Quản lý KCB theo địa chỉ: www.kcb.vn.

VP SYT

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 6 5 4 6 5 4 6
11
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn