English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khám chữa bệnh
Bộ Y tế ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
(01/04/2011)

Ngày 23/02/2011, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 517/QĐ-BYT về việc ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Các mẫu bảng này dùng để tổng hợp và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh với cơ sở khám, chữa bệnh theo các quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2011. Bãi bỏ Mẫu 38/BV-01 ban hành theo Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu hồ sơ bệnh án và những quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này

Các mẫu kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh gồm:

- Mẫu số 1: “Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú”

- Mẫu số 2: “Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú”

- Mẫu số 3: “Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã, phường”

Đính kèm là Hướng dẫn sử dụng “Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”

 (Tải các biểu mẫu trong file đính kèm)

Vp Sở Y tế

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 6 4 0 3 1 2 4
2
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn