English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Y Tế
Khởi công Dự án xây dựng Trụ sở 04 đơn vị tuyến tỉnh (Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm, Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Giám định Y khoa Pháp y).
(24/10/2017)

          Thực hiện Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở 04 Đơn vị Y tế.


Ngày 05/10/2017 Sở Y tế An Giang, đơn vị thi công cùng các đơn vị có liên quan đã tổ chức khởi công công trình xây dựng Trụ sở 04 đơn vị gồm Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm, Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Giám định Y khoa Pháp y. 

Tổng mức đầu tư: 116.675 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm mười sáu tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

Thời gian thực hiện dự án được duyệt: từ năm 2015 đến hết năm 2020.

Gói thầu: Thi công xây lắp Khối nhà chính

Giá trị hợp đồng: 44.329.635.000 đồng.

Thời gian thi công: 660 ngày

Khởi công: 05/10/2017

Hoàn thành: 01/8/2019

Đơn vị thi công: Liên danh Hà Đô 1 - Việt Nam
SYT

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn