English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Y Tế
Danh sách thầy thuốc được Hội đồng cấp tỉnh đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 12 - năm 2017
(20/10/2016)

Thực hiện Quyết định số 2002/QĐ-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 – năm 2017.

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, Hội đồng cấp tỉnh đã tiến hành cuộc họp xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 – năm 2017.

Hội đồng đã làm việc rất nghiêm túc, đề ra các vấn đề mà Hội đồng rất quan tâm:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” phải được bám theo Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 cuả Chính phủ.

2. Phẩm chất đạo đức và tài năng đã cống hiến đối với những Thầy thuốc đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

Sau khi thảo luận, Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu tín nhiệm đối với 14 thầy thuốc, trong đó 02 “Thầy thuốc Nhân dân”, 12 “Thầy thuốc Ưu tú”.

Thay mặt Hội đồng, Sở Y tế An Giang thông báo kết quả danh sách Thầy thuốc được Hội đồng cấp tỉnh thống nhất đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 – năm 2017, cụ thể:

DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị

Nam

Nữ

1

BSCKII Hà Văn Tâm

1961

 

Giám đốc BVĐK khu vực Tân Châu, tỉnh An Giang

 

DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ”

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị

Nam

Nữ

1

BSCKII Phạm Thanh Tâm

1961

 

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang

2

BSCKII Phạm Bửu Hoàng

1959

 

Giám đốc BVĐK huyện Thoại Sơn

3

BS Ngô Thị Huỳnh Nga

 

1961

Phó Khoa Nhi BVĐK huyện Thoại Sơn

4

BSCKI Trương Tấn Thành

1967

 

Phó Giám đốc BVĐK huyện Phú Tân

5

BSCKI Huỳnh Văn Mạnh

1966

 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

6

BSCKI Nguyễn Văn Tiếng

1965

 

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

7

BSCKI Võ Bá Tước

1969

 

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

 


TCCB-SYT

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn