English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Y Tế
Danh sách đăng ký đào tào theo địa chỉ sử dụng tỉnh An Giang năm 2017
(03/08/2017)

Danh sách đăng ký đào tào theo địa chỉ sử dụng tỉnh An Giang năm 2017 (Danh sách không trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017)


STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính Hộ khẩu ĐT Điểm XT Các NV tại trường
    Tỉnh: An Giang            
1 55009715 NGUYỄN LÊ QUỐC ANH 17/09/1998 Nam H. Tịnh Biên 01627546604 27 -NV4: Y ĐK-NV8: RHM
2 51002884 LÊ DUY KHÁNH 13/01/1999 Nam H. Châu Thành 01224818964 27 -NV2: Y ĐK-NV3: RHM-NV4: YHCT-NV5: Dược-NV6: XN
1 55009881 ĐẶNG HÙNG HUY 26/05/1996 Nam H. An Phú 01216881412 27 -NV1: Y ĐK
2 51011990 LÊ TRUNG KIÊN 10/07/1999 Nam H. Chợ Mới 0917760130 27 -NV1: Y ĐK
3 55010214 CHÂU NGUYỄN THỦY TIÊN 24/05/1997 Nữ H. Chợ Mới 01655497076 27 -NV1: Y ĐK
4 51001216 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 20/06/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01654801303 26.75 -NV1: Y ĐK-NV3: Dược
5 51000720 TRỊNH THẾ AN 27/02/1999 Nam H. Thoại Sơn 01668443366 26.75 -NV1: Y ĐK
6 51009983 PHAN NGỌC BẢO ANH 25/06/1999 Nữ H. Chợ Mới 01663313919 26.75 -NV2: Y ĐK
7 55009887 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 29/11/1998 Nữ TP. Long Xuyên 0913616316 26.75 -NV1: Y ĐK-NV3: RHM
8 51001044 NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG 17/03/1999 Nam H. Chợ Mới 01695483389 26.75 -NV1: Y ĐK
9 51012559 NGUYỄN PHÚC TÂM 10/06/1999 Nam H. Chợ Mới 0907315658 26.75 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM
10 55010229 NGUYỄN QUỐC TOÀN 18/09/1998 Nam TX. Tân Châu 01656559551 26.75 -NV1: Y ĐK
11 51001218 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 22/07/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01664942218 26.75 -NV3: Y ĐK
12 51003276 NGÔ LÂM NGUYÊN 10/03/1999 Nam H. Thoại Sơn 01634220222 26.5 -NV1: Y ĐK-NV4: YHCT
13 51009094 NGUYỄN KHỔNG NHÃ KHOA 13/08/1999 Nữ TX. Tân Châu 0909809895 26.5 -NV1: Y ĐK-NV5: YHDP
14 51005817 HUỲNH PHẠM MỸ DUYÊN 22/09/1999 Nữ TP. Châu Đốc 01696675789 26.5 -NV3: Y ĐK-NV5: RHM-NV7: Dược
15 55009879 TÔ SĨ HÙNG 02/08/1998 Nam TP. Long Xuyên 0911506989 26.5 -NV3: Y ĐK-NV7: RHM
16 51007651 VƯƠNG MỸ LINH 06/12/1999 Nữ H. Tri Tôn 01699415080 26.5 -NV2: Dược
17 51010181 ĐỖ THỊ TRÚC LY 28/11/1999 Nữ H. Phú Tân 01653955165 26.5 -NV1: RHM
18 51011401 NGUYỄN HUỲNH TUYẾT MAI 06/04/1999 Nữ H. Chợ Mới 01656499311 26.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM
19 51010272 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 20/04/1999 Nữ H. Chợ Mới 01668952436 26.5 -NV1: Y ĐK-NV3: Dược
20 51012542 HUỲNH THUẬN PHÁT 23/03/1999 Nam H. Chợ Mới 0965322485 26.5 -NV1: Y ĐK
21 51000539 MAI QUỐC THẮNG 04/05/1999 Nam TP. Long Xuyên 0907175471 26.5 -NV1: Y ĐK
22 51011032 NGUYỄN TRÍ THANH 19/07/1999 Nam H. Chợ Mới 01262716918 26.5 -NV3: Dược
23 51010403 LÊ TRUNG TÍN 07/08/1999 Nam H. Phú Tân 01694669944 26.5 -NV1: Y ĐK
24 51005125 TRẦN THỊ MỸ TRINH 08/03/1999 Nữ H. Châu Phú 01642375197 26.5 -NV1: Y ĐK
25 55010293 NGUYỄN XUÂN TƯƠI 15/03/1998 Nữ H. Chợ Mới 01678162260 26.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV6: Dược
26 55010314 LÊ PHƯỚC VINH 29/12/1998 Nam H. An Phú 01234694767 26.5 -NV2: Y ĐK
27 51000388 HUỲNH THỊ TUYẾT NHUNG 13/10/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01638795142 26.25 -NV1: Dược-NV3: XN
28 51005535 NGUYỄN TRÍ HẢI 15/06/1999 Nam H. Châu Phú 01626121306 26.25 -NV1: RHM-NV2: Dược
29 51011953 PHẠM HÙNG 02/10/1999 Nam H. Chợ Mới 0989606124 26.25 -NV1: Y ĐK
30 51002962 NGUYỄN HIẾU NHÂN 31/07/1999 Nam H. Châu Thành 01668862387 26.25 -NV2: Y ĐK-NV5: RHM
31 51010703 KHA QUANG NHỰT 29/07/1999 Nam H. Phú Tân 01667180693 26.25 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM
32 51001016 LÔI QUỐC OAI 27/10/1999 Nam TP. Long Xuyên 0929059222 26.25 -NV1: Y ĐK
33 51005009 PHẠM TẤN PHÁT 20/07/1996 Nam H. Châu Phú 01626000046 26.25 -NV1: Y ĐK
34 55010119 ĐOÀN ANH QUÍ 04/11/1996 Nam H. Chợ Mới 0969817353 26.25 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM
35 51003009 TRẦN THỊ LẬP QUỐC 18/02/1999 Nữ H. Thoại Sơn 0969524931 26.25 -NV3: Y ĐK-NV6: Dược-NV7: RHM
36 51004605 PHAN THỊ NGỌC SANG 08/05/1999 Nữ H. Châu Phú 0944382863 26.25 -NV1: Y ĐK-NV3: Dược
37 55010205 NGUYỄN ANH THƯ 10/03/1998 Nữ H. Chợ Mới 01682424112 26.25 -NV3: Y ĐK
38 51005719 NGUYỄN MINH TOÀN 23/08/1999 Nam H. Châu Phú 0988504881 26.25 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV3: Dược
39 51001206 NGÔ NGỌC TÚ 18/07/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01863282110 26.25 -NV4: RHM
40 51008506 NGUYỄN THỊ TUYẾT 12/08/1999 Nữ H. An Phú 01234694342 26.25 -NV1: Y ĐK
41 55010320 PHẠM QUỐC VƯƠNG 11/03/1998 Nam H. Chợ Mới 01688472710 26.25 -NV1: Y ĐK
42 51007892 NHAN HẠ VY 14/04/1999 Nữ H. Tri Tôn 01666677996 26.25 -NV1: RHM
43 51009719 PHAN NGUYỄN NGỌC LINH 20/02/1999 Nữ TX. Tân Châu 0913848730 26 -NV2: YHCT-NV4: Y ĐK
44 51006178 TRẦN HOÀNG THUẬN 25/04/1999 Nam TX. Tân Châu 01233417175 26 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược-NV4: XN
44 51012418 PHẠM HỒNG HẠNH 26/10/1999 Nữ H. Chợ Mới 0924372446 26 -NV1: Y ĐK
45 51000881 TRẦN NHỰT KHANG 27/11/1999 Nam H. Châu Thành 0988141252 26 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM
46 51000230 LÊ SI LẮC 13/06/1999 Nam H. Châu Thành 01635121224 26 -NV2: Y ĐK-NV5: Dược
47 51013702 LÂM THỊ CHƯ LÁNG 06/02/1997 Nữ H. Phú Tân 01644952288 26 -NV1: Y ĐK
48 51010170 NGUYỄN THỊ YẾN LINH 29/09/1999 Nữ H. Phú Tân 0917654441 26 -NV1: Y ĐK
49 51012157 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 04/10/1999 Nam H. Chợ Mới 01632345881 26 -NV1: Y ĐK-NV3: Dược
50 51013992 LÊ ANH THƯ 18/03/1998 Nữ TP. Long Xuyên 0917208090 26 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV4: Dược
51 51001136 VÕ ĐIỆP THANH THƯ 06/02/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0986599506 26 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược
52 51009890 NGUYỄN THỊ DIỄM THÙY 20/08/1999 Nữ TX. Tân Châu 0969678177 26 -NV1: Y ĐK
53 51006319 LÊ DƯƠNG NHƯ Ý 22/08/1999 Nữ H. Phú Tân 0945697794 26 -NV2: Y ĐK-NV3: RHM-NV4: Dược
54 51004734 NGUYỄN VÂN ANH 10/08/1999 Nữ H. Châu Phú 01678268745 25.75 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược
55 51000748 MÃ TUYẾT BẢO 21/04/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0948908917 25.75 -NV4: Dược
56 51004403 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 04/03/1999 Nữ H. Châu Phú 0985859610 25.75 -NV1: Dược
57 55009833 HUỲNH TRƯƠNG NHẬT HÀO 28/09/1998 Nam H. Thoại Sơn 0935042895 25.75 -NV2: Y ĐK-NV6: Dược
58 51013754 LÊ HUỲNH MAI 22/12/1998 Nữ H. An Phú 01292149602 25.75 -NV1: Y ĐK
59 51004915 KHƯU VĂN MIN 27/07/1999 Nam H. Châu Phú 01685151093 25.75 -NV4: Y ĐK
60 51011490 NGUYỄN HUỲNH YẾN NHI 11/11/1999 Nữ H. Chợ Mới 0989496600 25.75 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược
61 51012192 NGUYỄN PHƯỚC SANG 19/10/1999 Nam H. Chợ Mới 01223657153 25.75 -NV3: Y ĐK
62 51006758 NEANG THU 29/04/1999 Nữ H. Tịnh Biên 01648201501 25.75 -NV2: Y ĐK
63 51004653 HÀ MỸ TIÊN 15/11/1999 Nữ H. Châu Phú 01699807787 25.75 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược-NV3: RHM
64 51014039 ĐẶNG THỊ MAI TRINH 13/08/1998 Nữ H. Phú Tân 01252249442 25.75 -NV1: Y ĐK
65 51001131 TRẦN MINH THƯ 25/10/1999 Nữ H. Châu Phú 01259002134 25.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV6: Dược-NV7: YHDP-NV8: YTCC-NV9: XN
66 51009350 MOHAMAD AS A RI 24/11/1999 Nam TX. Tân Châu 0932896845 25.5 -NV2: Y ĐK-NV4: Dược-NV9: YHDP
67 51010298 NÔNG THANH PHƯƠNG 05/03/1999 Nam H. Chợ Mới 0975367734 25.5 -NV1: RHM-NV2: Dược-NV3: Y ĐK-NV5: XN
68 51000737 TRẦN KIỀU ANH 06/08/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0926899939 25.5 -NV4: Dược
69 51000766 HUỲNH PHÚ CƯỜNG 24/11/1999 Nam TP. Long Xuyên 01639374057 25.5 -NV1: Y ĐK
70 51011904 TRẦN QUỐC ĐẠT 10/03/1999 Nam H. Chợ Mới 01637234312 25.5 -NV5: Y ĐK-NV6: Dược-NV7: RHM
71 51013686 HUỲNH ĐĂNG KHOA 02/10/1997 Nam H. Châu Thành 0925883881 25.5 -NV1: Y ĐK
72 02040911 VÕ NGUYỄN VIỆT NAM 10/05/1999 Nam H. Phú Tân 0912337147 25.5 -NV2: Y ĐK
73 02042548 NGUYỄN QUỐC PHONG 22/10/1999 Nam TX. Tân Châu 0949800340 25.5 -NV5: Y ĐK
74 51005698 NGUYỄN BÍCH HOÀNG THI 28/09/1999 Nữ H. Châu Phú 0974559996 25.5 -NV1: RHM-NV3: Dược
75 55010208 TRẦN ĐOÀN MINH THƯ 17/10/1997 Nữ TP. Long Xuyên 0948635238 25.5 -NV1: Y ĐK-NV3: RHM
76 51001167 LẠI BẠCH NGỌC TRÂM 15/03/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01278432425 25.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM
77 55010299 NGUYỄN THỊ THANH UYÊN 10/02/1998 Nữ H. Phú Tân 0916465096 25.5 -NV1: Y ĐK
78 55010305 TRÁC CẨM VÂN 27/02/1998 Nữ H. Tịnh Biên 01679774015 25.5 -NV1: Y ĐK
79 51014034 LÊ QUỐC TRỊ 24/12/1997 Nam H. Chợ Mới 0948470760 25.25 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV5: YHCT-NV6: ĐD-NV7: YHDP-NV8: XN-NV10: YTCC
80 55009945 LÊ THỊ BÍCH LIỂU 07/05/1998 Nữ H. Tịnh Biên 0949269161 25.25 -NV1: Y ĐK-NV6: RHM-NV9: YHCT
81 51009333 NGUYỄN PHƯỚC ANH QUANG 01/06/1999 Nam TX. Tân Châu 0946991565 25.25 -NV3: Y ĐK-NV4: RHM-NV7: YHDP
82 51003017 NGUYỄN MINH SANG 26/04/1999 Nam H. Thoại Sơn 01669066579 25.25 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược-NV6: XN
83 51008227 TRANG TRIỀU HUÂN 07/08/1999 Nam H. An Phú 01234694355 25.25 -NV1: Y ĐK
84 51004845 NGUYỄN PHẠM ĐỨC HUY 11/09/1999 Nam H. Châu Phú 01667908749 25.25 -NV3: Y ĐK
85 51006461 PHẠM NHƯ HUỲNH 01/12/1999 Nữ H. Tri Tôn 01655825926 25.25 -NV1: Dược
86 51000901 TRẦN ANH KIỆT 01/12/1999 Nam TP. Long Xuyên 01866892287 25.25 -NV3: Y ĐK-NV5: RHM
87 51007980 TRẦN HỮU LỘC 06/11/1999 Nam H. Tri Tôn 01696735000 25.25 -NV1: RHM
88 51006535 NEÁNG SA LYL 21/08/1999 Nữ H. Tri Tôn 01683997962 25.25 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM
89 55010033 NGUYỄN BÁCH NGỌC 15/10/1998 Nữ H. Tịnh Biên 01633999984 25.25 -NV1: Y ĐK
90 55010102 NGUYỄN THỊ KHÁNH PHI 12/06/1998 Nữ H. Tri Tôn 01667144050 25.25 -NV1: Y ĐK
91 51006269 TRẦN THỦY TƯỜNG 29/11/1999 Nữ TP. Châu Đốc 0913334785 25.25 -NV3: Y ĐK-NV6: RHM
92 51001225 LÊ THỊ HOÀNG UYÊN 18/06/1999 Nữ H. Châu Thành 0948870716 25.25 -NV1: Y ĐK-NV4: Dược
93 51001779 LÊ TRỌNG VĨNH 19/09/1999 Nam TP. Long Xuyên 0941506967 25.25 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM
94 51002751 TRẦN LA VY 16/10/1999 Nữ H. Thoại Sơn 0973092622 25 -NV1: Y ĐK-NV5: YHCT-NV6: ĐD
95 51005494 NGUYỄN CHÍ BÌNH 17/07/1999 Nam H. Châu Phú 0963007531 25 -NV1: Dược
96 51010001 NGUYỄN PHAN BẢO CHÂU 13/01/1999 Nữ H. Phú Tân 0916786867 25 -NV3: Y ĐK-NV4: RHM
97 51000818 NGUYỄN NGỌC THANH HÀ 15/05/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0949499180 25 -NV1: Y ĐK
98 51004084 NGUYỄN VŨ LINH 26/06/1999 Nam H. Châu Thành 01672823622 25 -NV1: Y ĐK-NV3: Dược
99 51002959 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 01/06/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01633424229 25 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược
100 51012792 ĐẶNG HỮU NHÂN 05/05/1999 Nam H. Chợ Mới 01639937145 25 -NV1: Dược
101 51008019 LÊ NGUYỄN NHI 09/11/1999 Nữ H. Tri Tôn 978887940 25 -NV1: Y ĐK
102 51008437 TRẦN THỊ THU THẢO 10/07/1999 Nữ H. An Phú 0944656319 25 -NV1: Dược
103 55010330 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN 27/03/1998 Nữ H. Chợ Mới 01684943950 24.75 -NV1: Y ĐK-NV3: RHM-NV6: ĐD
104 51008915 PHAN MINH TRUNG ANH 30/03/1999 Nam TX. Tân Châu 01234693126 24.75 -NV2: YHCT-NV3: XN-NV5: YHDP
105 51001161 NGUYỄN HUỲNH THÙY TRANG 07/10/1999 Nữ H. Chợ Mới 0993522609 24.75 -NV5: Y ĐK-NV6: XN-NV7: YHDP
106 51000180 LÂM QUỐC HƯNG 22/03/1999 Nam TP. Long Xuyên 0976787867 24.75 -NV1: Y ĐK-NV3: Dược
107 51006991 CHUNG HỒNG NGỌC MỸ 20/04/1999 Nữ H. Tịnh Biên 01646707340 24.75 -NV2: YHCT-NV4: Dược-NV6: Y ĐK
108 51000311 BÙI TUYẾT NGÂN 20/02/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0919693296 24.75 -NV2: Y ĐK-NV3: Dược
109 51008003 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 05/09/1999 Nữ H. Tri Tôn 0966731636 24.75 -NV1: RHM-NV2: Dược-NV9: YHCT
110 51003646 PHAN TRỌNG NGHĨA 10/04/1999 Nam H. Châu Thành 01626126102 24.75 -NV3: RHM-NV6: Dược
111 51004954 HỒ THỊ NHƯ NGỌC 19/06/1999 Nữ H. Châu Phú 01234696502 24.75 -NV1: Y ĐK-NV4: RHM-NV7: Dược-NV9: YHCT
112 51002474 NGUYỄN HUỲNH NHI 01/10/1999 Nữ H. Thoại Sơn 0981966639 24.75 -NV2: Dược
113 55010083 TRẦN THỊ CẨM NHUNG 10/08/1994 Nữ TX. Tân Châu 0962488861 24.75 -NV1: RHM-NV2: Dược
114 51002011 TRẦN MINH PHÚC 23/05/1999 Nam TP. Long Xuyên 01257983263 24.75 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược-NV3: XN
115 51002649 PHẠM NGỌC HÀ THY 18/09/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01645106055 24.75 -NV3: XN
116 51008086 HÀ THỊ MỸ TIÊN 04/05/1999 Nữ H. Tri Tôn 0974181704 24.75 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược
117 51010451 TRẦN THỊ THANH TRÚC 01/03/1999 Nữ H. Phú Tân 01668704005 24.75 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV5: Dược
118 51008867 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 10/07/1999 Nữ H. An Phú 01635303522 24.75 -NV1: Y ĐK
119 51005747 TRƯƠNG THỊ NGỌC TUYẾT 02/02/1999 Nữ H. Châu Phú 01658581125 24.75 -NV3: Y ĐK
120 51002864 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 06/10/1999 Nữ H. Châu Phú 01649818289 24.5 -NV2: ĐD
121 51012781 BÙI THỊ THANH NGÂN 06/06/1999 Nữ H. Chợ Mới 01656036880 24.5 -NV1: RHM-NV4: XN-NV5: ĐD
122 51004960 HUỲNH THỊ BẢO NGUYÊN 20/08/1999 Nữ H. Châu Phú 0907849378 24.5 -NV3: Dược-NV4: ĐD
123 51010853 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 17/11/1999 Nữ H. Chợ Mới 0907311738 24.5 -NV2: Dược
124 51000024 TRƯƠNG THỊ KIM ANH 22/02/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0969623341 24.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV3: Dược-NV4: XN
125 51005511 NGUYỄN BẢO DUY 26/12/1999 Nam H. Châu Phú 01687828871 24.5 -NV1: Y ĐK-NV4: YHCT
126 51008208 ĐOÀN SONG HẢO 02/10/1999 Nữ H. An Phú 01627343677 24.5 -NV1: Y ĐK
127 51007593 HUỲNH TRUNG HIẾU 27/06/1999 Nam H. Tri Tôn 01679633918 24.5 -NV1: Dược
128 51013656 LÊ QUỐC HUY 29/08/1994 Nam H. Thoại Sơn 01689076022 24.5 -NV1: Y ĐK-NV2: YHCT
129 51011996 NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU 09/07/1999 Nữ H. Chợ Mới 0986090337 24.5 -NV2: Y ĐK-NV3: Dược
130 50002171 LÊ THỊ MỸ QUỲNH 27/11/1999 Nữ H. Chợ Mới 01665430434 24.5 -NV1: RHM
131 51008050 ĐẶNG THỊ KIM SANG 21/08/1999 Nữ H. Tri Tôn 0983707235 24.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV4: Dược
132 51003043 PHẠM THỊ THANH THẢO 19/01/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01659509554 24.5 -NV4: Y ĐK-NV5: RHM-NV6: Dược
133 51001158 KHƯU HOÀNG PHƯƠNG TRANG 22/07/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01643183451 24.5 -NV1: RHM-NV3: XN
134 51012619 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 02/08/1999 Nữ H. Chợ Mới 0927242499 24.5 -NV4: Dược
135 51012312 BÙI QUANG TRƯỜNG 06/02/1999 Nam H. Chợ Mới 0963525090 24.5 -NV3: XN
136 51005453 DƯƠNG THỊ THANH TUYẾN 30/04/1999 Nữ H. Châu Phú 01658616551 24.5 -NV1: XN
137 51000022 TRẦN NGỌC ANH 24/08/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0914114826 24.25 -NV6: XN
138 51000777 DƯƠNG THỊ THÚY DUY 29/08/1999 Nữ H. Chợ Mới 01242569102 24.25 -NV1: Y ĐK
139 51005515 LÊ THỊ CẨM DUYÊN 04/08/1999 Nữ H. Châu Phú 01654687976 24.25 -NV1: Dược
140 51009622 TRẦN MINH ĐƯỜNG 25/11/1999 Nam TX. Tân Châu 01699390639 24.25 -NV2: YHCT-NV4: Y ĐK
141 51007585 MAI THỊ NGỌC HẰNG 03/01/1999 Nữ H. Tịnh Biên 01636644154 24.25 -NV1: XN
142 51004818 NGUYỄN THỊ LÊ HẰNG 26/04/1999 Nữ H. Châu Phú 01668674574 24.25 -NV1: Y ĐK
143 51000173 ĐỖ THỊ CẨM HUYỀN 26/08/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0914683150 24.25 -NV3: Y ĐK-NV4: RHM-NV5: XN
144 51009685 NGUYỄN NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA 08/09/1999 Nam TX. Tân Châu 01675480163 24.25 -NV1: RHM-NV2: XN
145 51007986 LA TRẦN XUÂN MAI 03/10/1999 Nữ H. Tri Tôn 01666778896 24.25 -NV1: Y ĐK
146 51006021 VÕ THỊ KIM NGỌC 03/08/1999 Nữ TP. Châu Đốc 0868942508 24.25 -NV1: RHM
147 51003688 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ 17/05/1999 Nữ H. Châu Thành 0918717820 24.25 -NV2: RHM-NV5: Dược
148 51009291 NGUYỄN TẤN PHÁT 27/03/1999 Nam TX. Tân Châu 0942221149 24.25 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV4: XN
149 51007759 PHẠM BẢO QUYÊN 28/02/1999 Nữ H. Tri Tôn 0947484620 24.25 -NV1: Y ĐK-NV3: Dược
150 55009439 NGUYỄN VIỆT KHÁNH QUỲNH 10/01/1997 Nữ H. Chợ Mới 01658569837 24.25 -NV1: Y ĐK
151 51010313 NGUYỄN VĂN SƠN 18/04/1999 Nam H. Chợ Mới 0922387452 24.25 -NV1: Y ĐK-NV3: RHM-NV4: Dược-NV5: XN-NV10: YHCT
152 51000502 HUỲNH QUỐC TÂN 25/12/1999 Nam TP. Long Xuyên 01682216701 24.25 -NV1: Dược
153 50012530 HỒ HOÀNG THỊNH 03/01/1995 Nam H. Phú Tân 01226834961 24.25 -NV1: RHM
154 55009553 MAI THỊ DIỄM THÚY 26/11/1997 Nữ H. An Phú 01233320295 24.25 -NV5: XN-NV6: YHCT
155 51000592 PHAN THANH TÍN 02/03/1999 Nam TP. Long Xuyên 01277374301 24.25 -NV1: Dược
156 51003089 PHẠM CÔNG TRẠNG 25/08/1999 Nam H. Thoại Sơn 01668771229 24.25 -NV1: Dược-NV2: XN
157 51008102 TRỊNH THÀNH TRUNG 01/12/1999 Nam H. Tri Tôn 01649499212 24.25 -NV5: Y ĐK
158 51005147 TRẦN NGỌC XUÂN UYÊN 22/04/1999 Nữ H. Châu Phú 0919494497 24.25 -NV1: Y ĐK-NV4: XN
159 51001255 NGUYỄN HẢI YẾN 15/06/1999 Nữ H. Thoại Sơn 0939344589 24.25 -NV1: Y ĐK-NV3: RHM
160 51012653 TRẦN THỊ NGỌC YẾN 25/01/1999 Nữ H. Chợ Mới 01654991641 24.25 -NV1: Y ĐK-NV3: RHM
161 51000156 PHAN MINH XUÂN HOA 01/08/1999 Nữ H. Châu Thành 01699691112 24 -NV3: ĐD-NV5: Dược-NV6: YHCT
162 51005545 MAI THỊ DIỆU HIỀN 12/12/1999 Nữ H. Châu Phú 0963377712 24 -NV1: Dược-NV4: XN
163 51010603 TRẦN THỊ BÍCH HỘP 19/06/1999 Nữ H. Phú Tân 01277104735 24 -NV2: Dược
164 02068911 HUỲNH AN HƯNG 28/04/1997 Nam H. Châu Phú 0981864553 24 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược-NV3: RHM
165 51011319 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH 09/01/1999 Nữ H. Chợ Mới 0965692689 24 -NV1: XN
166 51007619 VÕ BÁ KHAN 07/06/1999 Nam H. Tri Tôn 0916433776 24 -NV1: YHCT
167 51000899 NGUYỄN ANH KIỆT 27/04/1999 Nam TP. Long Xuyên 0947830333 24 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV3: Dược-NV4: XN
168 51005276 LÊ DUY LINH 22/12/1999 Nam H. Châu Phú 01234147622 24 -NV1: Y ĐK
169 51000948 CAO THANH NGÂN 02/07/1999 Nữ H. Chợ Mới 0168311119 24 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV3: Dược-NV4: XN
170 51005996 NGUYỄN HUỲNH KIM NGÂN 06/07/1999 Nữ TP. Châu Đốc 0919205721 24 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược-NV3: XN
171 51005607 TRẦN THỊ KIM NGÂN 15/02/1999 Nữ H. Châu Phú 0967021501 24 -NV1: XN
172 51010222 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 10/08/1999 Nữ H. Phú Tân 01629025629 24 -NV3: XN-NV4: YHCT
173 51000352 PHAN KIM NGỌC 16/10/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0932707296 24 -NV2: Dược
174 51009235 LÊ TRỌNG NHÂN 07/06/1999 Nam TX. Tân Châu 0949191771 24 -NV2: Y ĐK
175 51004534 LÊ THẢO NHI 28/08/1999 Nữ H. Châu Phú 0977164811 24 -NV1: Dược
176 51010319 NGUYỄN HOÀNG TÂN 19/12/1999 Nam H. Phú Tân 0917684772 24 -NV1: Y ĐK-NV3: RHM-NV4: Dược-NV5: XN-NV6: YHCT
177 51010331 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THANH 05/08/1999 Nữ H. Chợ Mới 01642420803 24 -NV1: XN-NV2: YHCT
178 51007445 TRƯƠNG THỊ THIÊN THANH 26/05/1999 Nữ H. Tịnh Biên 01698729868 24 -NV1: Dược
179 51000533 TRẦN LAM THẢO 08/07/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0914166705 24 -NV1: Dược
180 55010179 NGUYỄN THỊ MAI THI 24/09/1998 Nữ H. Tri Tôn 0909186539 24 -NV1: Y ĐK-NV4: RHM
181 51003813 TĂNG KHẢ THY 15/01/1999 Nữ H. Châu Thành 0925974769 24 -NV3: YHCT
182 55010216 NGUYỄN NGỌC DIỄM TIÊN 12/11/1998 Nữ H. Châu Phú 01699638989 24 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV3: YHCT
183 51001708 NGUYỄN THỊ TỈNH 02/08/1998 Nữ TP. Long Xuyên 01655138155 24 -NV1: Dược
184 51003841 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 29/09/1999 Nữ H. Chợ Mới 01654514579 24 -NV3: Y ĐK-NV4: RHM
185 02061868 PHAN NGUYỄN ĐIỀN VĂN 05/05/1997 Nam H. Chợ Mới 01248631405 24 -NV1: Y ĐK-NV3: RHM-NV6: Dược
186 51008118 ĐẶNG PHẠM THANH VI 10/07/1999 Nữ H. Tri Tôn 01643553589 24 -NV1: Dược
187 55010306 LÊ THỊ TƯỜNG VI 18/12/1991 Nữ H. Phú Tân 0987121600 24 -NV1: RHM-NV2: Y ĐK
188 51001242 NGUYỄN HỒ GIA VINH 07/06/1999 Nam TP. Long Xuyên 0916090096 24 -NV4: Y ĐK-NV6: RHM
189 51012918 NGÔ THỊ THÚY VY 20/05/1999 Nữ H. Chợ Mới 01886167726 23.75 -NV2: ĐD
190 51008143 TRẦN VĂN BIÊN 18/05/1999 Nam H. An Phú 01234694068 23.75 -NV1: Y ĐK
191 51008256 TRẦN ANH KHOA 10/08/1999 Nam H. An Phú 0966259709 23.75 -NV2: Y ĐK
192 51002347 QUÁCH VĂN KIÊN 12/09/1999 Nam H. Thoại Sơn 01669179401 23.75 -NV6: XN-NV8: YHCT-NV9: Y ĐK
193 51007987 MAI THỊ NGỌC MAI 30/06/1999 Nữ H. Tri Tôn 01636610178 23.75 -NV2: YHCT
194 51011472 HUỲNH MINH NHẬT 04/01/1999 Nam H. Chợ Mới 01667444073 23.75 -NV1: XN
195 51003790 NGUYỄN TẤN THỊNH 17/05/1999 Nam H. Châu Thành 0962932695 23.75 -NV1: Y ĐK-NV2: XN
196 55010188 NGUYỄN HOÀNG THÔNG 04/02/1998 Nam H. Châu Thành 0976298703 23.75 -NV2: Y ĐK
197 51009895 LÊ THỊ MINH THƯ 19/05/1999 Nữ TX. Tân Châu 01627799644 23.75 -NV1: XN
198 51003066 VÕ MINH THƯ 20/11/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01633189821 23.75 -NV1: Dược
199 51007850 TÔ THỊ NHÃ TRÂN 10/03/1999 Nữ H. Tri Tôn 01642422619 23.75 -NV1: Dược
200 51007854 ÔN VI TRINH 26/09/1999 Nữ H. Tri Tôn 0983411224 23.75 -NV1: Y ĐK-NV3: Dược
201 51003867 NGUYỄN HỒ NGỌC TRUNG 13/06/1999 Nam H. Chợ Mới 01692379731 23.75 -NV1: Y ĐK
202 51005128 THÁI NHẬT TRƯỜNG 27/07/1999 Nam H. Châu Phú 01889278960 23.75 -NV2: Y ĐK-NV6: Dược
203 51001223 ĐOÀN NGUYỄN MỸ UYÊN 11/08/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0939456763 23.75 -NV2: Dược
204 55010337 HỒ THỊ NHƯ Ý 20/06/1998 Nữ H. Chợ Mới 0994886384 23.75 -NV1: Y ĐK
205 51007527 LÊ NGUYỄN NHƯ Ý 01/06/1999 Nữ H. Tịnh Biên 0963987113 23.75 -NV3: Dược
206 51000879 NGUYỄN PHÚ KHANG 31/08/1999 Nam TP. Long Xuyên 0945863454 23.5 -NV2: Y ĐK-NV4: XN-NV6: YHCT-NV8: YTCC
207 51000013 MAI THỊ VÂN ANH 07/06/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01277998806 23.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV3: XN
208 51000749 TRẦN QUỐC BẢO 05/02/1999 Nam TP. Long Xuyên 0919271234 23.5 -NV2: RHM
209 51000876 QUÁCH ĐÔNG KHA 01/01/1999 Nam H. Thoại Sơn 01239855399 23.5 -NV2: Y ĐK
210 51009700 CAO THỊ KIM LAN 10/10/1999 Nữ TX. Tân Châu 01647334789 23.5 -NV2: Dược-NV3: XN
211 51013709 LÂM KHÁNH LINH 13/01/1998 Nữ TX. Tân Châu 0919429337 23.5 -NV2: Dược-NV4: XN
212 51010978 TRẦN THỊ YẾN NGỌC 29/07/1999 Nữ H. Chợ Mới 01687675301 23.5 -NV1: YHCT-NV4: Y ĐK
213 51003689 LÊ THỊ BÍCH NHƯ 17/01/1999 Nữ H. Châu Thành 01645408820 23.5 -NV1: Dược-NV2: XN
214 51005654 LA HUỲNH HOÀNG PHONG 10/12/1999 Nam H. Châu Phú 0974007372 23.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV8: YHCT-NV9: XN
215 51005655 NGUYỄN HOÀI PHONG 27/04/1999 Nam H. Châu Phú 01257614835 23.5 -NV3: XN
216 51001091 TÔ NGỌC ĐAN THANH 11/01/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0943681779 23.5 -NV1: Y ĐK-NV3: RHM
217 51001178 NGUYỄN LA NGỌC TRÂN 04/11/1999 Nữ H. Chợ Mới 0939998505 23.5 -NV1: Y ĐK
218 55010236 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 17/11/1997 Nữ H. An Phú 01639850102 23.5 -NV1: Y ĐK
219 51000640 THÁI VÕ THANH TRÚC 02/09/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0927475083 23.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV3: Dược-NV4: XN
220 51000047 NGUYỄN HUY BÌNH 22/07/1999 Nam TP. Long Xuyên 0944418202 23.25 -NV1: Dược-NV2: XN
221 51010904 NGUYỄN PHƯỚC HIỀN 09/06/1999 Nam H. Chợ Mới 01206808035 23.25 -NV1: YHCT
222 51009062 LÊ MINH THÁI HƯNG 01/06/1999 Nam H. Phú Tân 0919884711 23.25 -NV2: RHM-NV4: Y ĐK
223 51009665 TRẦN HUY 25/04/1999 Nam TX. Tân Châu 0976247251 23.25 -NV1: Y ĐK-NV5: RHM
224 51006954 TRẦN TẤN KHOA 18/04/1999 Nam H. Tịnh Biên 01268725943 23.25 -NV2: Dược
225 51010145 ĐẶNG HỒNG KHUY 23/08/1999 Nam H. Chợ Mới 01633883421 23.25 -NV1: Y ĐK-NV2: XN
226 51000224 CHÂU PHẠM THỊ MỸ KIM 18/06/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0919303172 23.25 -NV2: Dược-NV4: Y ĐK
227 51008753 PHAN THỊ HUỲNH NHƯ 05/09/1999 Nữ H. An Phú 01234543759 23.25 -NV1: Dược
228 51000427 LÊ QUANG TRƯỜNG PHÚ 13/10/1999 Nam TP. Long Xuyên 01292900911 23.25 -NV1: Dược
229 51008413 TRẦN HOÀNG SƠN 10/08/1999 Nam H. An Phú 01652891650 23.25 -NV1: XN
230 51005072 NGUYỄN HỮU THIỆN 04/02/1999 Nam H. Châu Phú 01677484620 23.25 -NV4: Dược-NV5: Y ĐK
231 51000684 MAI QUỐC VIỆT 04/04/1999 Nam TP. Long Xuyên 0914275773 23.25 -NV2: Dược
232 51004330 LÊ VĂN Ý 06/02/1999 Nam H. Châu Phú 01638191512 23.25 -NV3: Y ĐK
233 51003023 NGUYỄN THANH SƠN 23/03/1999 Nam H. Thoại Sơn 01253641120 23 -NV1: Y ĐK-NV3: RHM-NV5: Dược-NV7: XN-NV9: YHDP-NV10: YHCT
234 51010398 TRẦN THỊ MỸ TIÊN 07/08/1999 Nữ H. Chợ Mới 01662661878 23 -NV5: ĐD
235 51005488 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 25/03/1999 Nữ H. Châu Phú 01633501268 23 -NV2: YHCT
236 02040354 NGUYỄN GIA HÂN 23/05/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0916054493 23 -NV8: Dược
237 51011298 NGUYỄN THỊ KIM HUÊ 23/03/1999 Nữ H. Chợ Mới 01664375983 23 -NV1: Y ĐK-NV4: Dược
238 51002900 NGÔ THỊ THÚY LIỄU 12/03/1999 Nữ H. Châu Thành 01659349870 23 -NV1: XN-NV2: YHCT
239 51013784 LÊ THỊ YẾN NGỌC 23/12/1998 Nữ H. Chợ Mới 0943121252 23 -NV1: Y ĐK-NV6: Dược
240 51008729 LÊ NGÔ KHÔI NGUYÊN 12/12/1999 Nam H. An Phú 0949995611 23 -NV1: RHM
241 51003346 TRẦN NGUYỄN CƯỜNG THỊNH 06/12/1999 Nam H. Thoại Sơn 01655016755 23 -NV1: Dược
242 51006241 HUỲNH THỊ PHƯƠNG TRÚC 24/11/1999 Nữ TX. Tân Châu 0919685019 23 -NV1: Y ĐK-NV3: XN
243 51014043 NGUYỄN THANH PHƯƠNG TRÚC 11/02/1998 Nữ TP. Long Xuyên 0947884091 23 -NV3: Y ĐK-NV4: RHM
244 51005759 NGUYỄN THẾ VINH 16/05/1999 Nam H. Châu Phú 0911508452 23 -NV1: Y ĐK
245 51009571 VÕ THỊ YẾN 21/03/1999 Nữ TX. Tân Châu 01869380862 23 -NV1: Y ĐK
246 51005602 LÊ THỊ KIM NGÂN 03/12/1999 Nữ H. Châu Phú 01698541824 22.75 -NV2: YTCC
247 51008919 PHAN NGỌC BÁCH 05/05/1999 Nam H. An Phú 0919429850 22.75 -NV2: Y ĐK
248 51010235 NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆN 10/08/1999 Nữ H. Phú Tân 01635822853 22.75 -NV2: Y ĐK-NV5: Dược-NV7: XN
249 51000378 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 16/02/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0988874940 22.75 -NV2: Y ĐK
250 51000470 HUỲNH NHẤT QUÝ 15/10/1999 Nam H. Thoại Sơn 0967855824 22.75 -NV4: YHCT
251 51013959 TRẦN THÀNH THẠO 10/02/1996 Nam TX. Tân Châu 0987119221 22.75 -NV2: Y ĐK-NV3: RHM-NV4: Dược-NV5: XN
252 51010431 PHẠM HUYỀN TRÂN 25/11/1999 Nữ H. Phú Tân 01664726630 22.75 -NV1: Dược
253 02020976 VÕ CHUNG TRƯỜNG 18/03/1999 Nam TP. Châu Đốc 0907296028 22.75 -NV2: Y ĐK
254 51009961 NGUYỄN HOÀNG VŨ 09/06/1999 Nam TX. Tân Châu 01666563277 22.75 -NV1: Y ĐK-NV2: YHDP-NV3: YHCT
255 51008249 BÙI PHẠM NGỌC KHÁNH 31/07/1999 Nữ H. An Phú 01234694307 22.5 -NV2: YTCC
256 51011133 TRẦN THỊ NGỌC AN 19/02/1999 Nữ H. Chợ Mới 0966112866 22.5 -NV1: YHCT
257 51010039 NGUYỄN HỮU ĐẠT 13/10/1999 Nam H. Chợ Mới 01882641165 22.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM
258 51000830 CHẾ GIA HÂN 06/04/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0943100643 22.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM
259 51000222 ĐỖ LIÊN KIỀU 11/12/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0917493269 22.5 -NV4: ĐD
260 51013755 LƯƠNG VĂN KIM MẬU 19/07/1995 Nam TX. Tân Châu 0949320921 22.5 -NV5: YHDP-NV6: XN-NV7: Y ĐK
261 57001620 NGUYỄN THÀNH NAM 20/04/1997 Nam H. Chợ Mới 01668847421 22.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV3: Dược-NV4: YHCT
262 55007243 THÁI THỊ MỸ NGỌC 18/09/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01224073273 22.5 -NV3: XN-NV4: ĐD
263 51010682 LÊ THỊ MỘNG NHI 10/05/1999 Nữ H. Phú Tân 0977008113 22.5 -NV2: Dược
264 51005351 NGUYỄN THANH PHONG 10/08/1999 Nam H. Châu Phú 01677446444 22.5 -NV2: YHDP
265 51013957 THẠCH THỊ KIM THẢO 15/03/1998 Nữ H. Thoại Sơn 01655091333 22.5 -NV1: XN
266 51010400 LÊ ANH TIẾN 27/08/1999 Nam H. Phú Tân 0977208927 22.5 -NV1: Y ĐK
267 51000591 PHẠM TRẦN HUY TÍN 19/07/1999 Nam TP. Long Xuyên 01232993797 22.5 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM
268 51005419 NGUYỄN HỮU TÍNH 02/06/1999 Nam H. Châu Phú 01637807518 22.5 -NV2: Dược
269 51001154 HUỲNH NGUYỄN THIỆN TOÀN 18/02/1999 Nam H. Chợ Mới 0967494000 22.5 -NV2: Y ĐK
270 51001156 ĐẶNG THỊ MINH TRANG 06/11/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0942068399 22.5 -NV3: Y ĐK-NV5: XN
271 51005425 NGÔ NGỌC TRANG 12/04/1999 Nữ H. Châu Phú 01693880424 22.5 -NV1: Dược-NV2: ĐD
272 51001974 VÕ THÀNH NHÂN 21/03/1999 Nam TP. Long Xuyên 0907825059 22.25 -NV2: YTCC
273 51007531 NEÁNG VANH KIM AN 07/07/1999 Nữ H. Tri Tôn 01646289190 22.25 -NV1: Dược-NV2: XN
274 50001867 TRẦN THỊ HUỲNH GIANG 23/08/1999 Nữ H. Chợ Mới 01226532152 22.25 -NV2: ĐD
275 55009886 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 04/05/1998 Nữ H. Phú Tân 01665088336 22.25 -NV1: XN-NV2: YHCT
276 51009739 NGUYỄN MINH LÝ 13/02/1999 Nam TX. Tân Châu 01667950269 22.25 -NV2: Y ĐK
277 51006998 ĐỒNG HUYỀN NGÂN 18/07/1999 Nữ H. Tịnh Biên 01636364192 22.25 -NV6: YHDP-NV7: ĐD
278 51008344 NGUYỄN THÀNH NHÂN 19/04/1999 Nam H. An Phú 01215931718 22.25 -NV3: XN-NV5: Dược
279 51002472 LÊ THỊ THẢO NHI 23/11/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01213924350 22.25 -NV1: Y ĐK-NV2: XN-NV3: ĐD
280 51008032 NGUYỄN VĂN PHI 16/04/1998 Nam H. Tri Tôn 01637072416 22.25 -NV3: Y ĐK
281 51003345 NGUYỄN HUỲNH THỊNH 28/09/1999 Nam H. Thoại Sơn 01685734509 22.25 -NV2: Y ĐK
282 51004227 PHAN TẤN THUẦN 29/01/1999 Nam H. Châu Thành 01208335872 22.25 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược-NV3: RHM-NV4: XN
283 51007823 NGÔ THU THỦY 07/05/1999 Nữ H. Tri Tôn 0945623648 22.25 -NV1: Y ĐK
284 51012609 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 24/10/1999 Nữ H. Chợ Mới 0987735891 22.25 -NV2: XN-NV3: ĐD
285 51005725 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 27/09/1999 Nữ H. Châu Phú 0974909871 22.25 -NV1: Y ĐK
286 51005441 HUỲNH THANH TRÚC 04/01/1999 Nữ H. Châu Phú 01689865831 22.25 -NV1: Y ĐK
287 51003134 PHẠM NHÂN VƯƠNG 15/06/1999 Nam H. Thoại Sơn 01237959634 22.25 -NV5: Dược
288 51012665 NGUYỄN NGỌC ÂN 02/11/1999 Nam H. Chợ Mới 0939979827 22 -NV1: Y ĐK-NV2: XN-NV3: RHM
289 51011221 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 10/04/1999 Nữ H. Chợ Mới 01883212003 22 -NV2: ĐD
290 51004007 LÊ VĂN HẢI 30/11/1999 Nam H. Châu Thành 0979419625 22 -NV1: Y ĐK
291 51000228 VÕ THỊ NGỌC LAN 30/06/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01228855949 22 -NV2: Y ĐK-NV3: Dược
292 51003614 NGUYỄN NGỌC TUYẾT MINH 24/08/1999 Nữ H. Châu Thành 0916170840 22 -NV1: Y ĐK-NV2: YHDP-NV3: XN-NV4: ĐD
293 51012499 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 28/03/1999 Nữ H. Chợ Mới 01272805753 22 -NV1: Y ĐK-NV2: XN-NV3: YHCT-NV4: YHDP-NV5: RHM-NV6: ĐD
294 51003285 LÊ THỊ NGỌC NHI 14/11/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01213934891 22 -NV4: Y ĐK
295 51006637 JA PHA 04/03/1999 Nam H. Tịnh Biên 0984191430 22 -NV2: Y ĐK
296 51006150 LƯƠNG NGÔ PHƯƠNG THẢO 30/05/1999 Nữ H. Châu Phú 01688009771 22 -NV3: Y ĐK-NV5: RHM
297 51001150 PHẠM THỊ GIA TIỆP 17/10/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0934153519 22 -NV1: RHM
298 51001151 DƯƠNG TRUNG TÍN 30/09/1999 Nam H. Châu Phú 01222928993 22 -NV6: Dược
299 51007134 ĐOÀN THỊ THANH TUYỀN 04/12/1999 Nữ H. Tịnh Biên 01678324664 22 -NV2: Dược
300 51003889 NGUYỄN TƯỜNG VI 18/10/1999 Nữ H. Châu Thành 0984391145 22 -NV1: ĐD
301 51005787 VÕ LONG ẨN 15/08/1999 Nam H. Phú Tân 01204850389 21.75 -NV4: Y ĐK
302 51006329 HUỲNH TIẾN ANH 19/10/1999 Nam H. Tri Tôn 01646088700 21.75 -NV2: Y ĐK
303 51005780 NGUYỄN BÃO ANH 14/07/1999 Nam TX. Tân Châu 01292884845 21.75 -NV2: Y ĐK-NV6: YHDP
304 54007344 VÕ VĂN BÌNH 02/12/1999 Nam TX. Tân Châu 01627652130 21.75 -NV5: XN
305 51003459 HỒ THỊ MỸ DUYÊN 18/08/1999 Nữ H. Châu Thành 0963035818 21.75 -NV3: Dược
306 51000160 CAO PHƯỚC HOÀI 17/07/1999 Nam TP. Long Xuyên 0913788673 21.75 -NV1: Y ĐK
307 51005921 NGUYỄN GIA KHIÊM 19/06/1999 Nam TP. Châu Đốc 01249086660 21.75 -NV2: Y ĐK
308 51006488 NGUYỄN TUẤN KIỆT 25/05/1999 Nam TP. Châu Đốc 0911087048 21.75 -NV1: XN
309 55009934 PHẠM THIÊN KIM 14/06/1998 Nữ H. Chợ Mới 0918929122 21.75 -NV1: Y ĐK-NV2: YHDP-NV3: YHCT-NV4: Dược-NV5: ĐD
310 51012075 BÙI THỊ MỘNG NGHI 12/07/1999 Nữ H. Chợ Mới 0925222131 21.75 -NV1: RHM
311 51005322 THÁI THANH NHÃ 10/04/1999 Nam H. Châu Phú 01684196836 21.75 -NV1: YHCT-NV2: Dược-NV3: YHDP-NV4: Y ĐK
312 51003699 VÕ PHI PHÀM 02/08/1999 Nam H. Châu Thành 01628298984 21.75 -NV2: Dược-NV3: XN
313 51004172 NGUYỄN THỊ MĨ PHÚC 01/05/1999 Nữ H. Châu Thành 01234687481 21.75 -NV3: XN
314 51001104 TRƯƠNG NGỌC THẢO 28/05/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0939971747 21.75 -NV2: Dược
315 51000579 NGUYỄN THỊ NHỰT TIÊN 12/12/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01882352303 21.75 -NV3: Dược
316 51011082 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN 20/05/1999 Nữ H. Chợ Mới 01249090838 21.75 -NV1: Dược-NV2: ĐD
317 50009877 HỒ THỊ HUYỀN TRANG 10/03/1999 Nữ H. Chợ Mới 01206927208 21.75 -NV6: YHDP
318 51005491 ĐỖ THỊ NGỌC ÂN 17/01/1999 Nữ H. Châu Phú 01655110407 21.5 -NV1: XN-NV4: ĐD
319 55009724 TRƯƠNG THỊ KIM ANH 04/10/1994 Nữ H. Thoại Sơn 01662977552 21.5 -NV2: Y ĐK-NV3: RHM
320 51002320 THẠCH ĐẶNG NGỌC HƯƠNG 06/04/1999 Nữ H. Thoại Sơn 0966551700 21.5 -NV1: Dược
321 51005605 PHẠM THỊ KIM NGÂN 14/02/1999 Nữ H. Châu Phú 0978042287 21.5 -NV4: Dược
322 51005627 TẠ THỊ THÚY NGUYÊN 01/06/1999 Nữ H. Châu Phú 01257633221 21.5 -NV1: Y ĐK-NV2: Dược
323 51008358 TÔ THỊ YẾN NHI 29/03/1999 Nữ H. An Phú 0975034593 21.5 -NV2: Y ĐK
324 51007048 LÂM VIỆT PHONG 08/03/1999 Nam H. Tịnh Biên 01626055229 21.5 -NV2: Dược
325 51007746 ĐẶNG THỊ TRÚC PHƯƠNG 02/10/1999 Nữ H. Tri Tôn 01887069721 21.5 -NV2: Dược
326 51005664 HÀ TRÚC PHƯƠNG 16/06/1999 Nữ H. Châu Phú 0966068761 21.5 -NV2: Y ĐK-NV3: Dược
327 51004221 LÊ VĂN THÔNG 15/07/1999 Nam H. Châu Thành 01654040952 21.5 -NV2: Dược
328 55010261 CAO MINH TRÍ 04/05/1998 Nam H. Chợ Mới 0969002426 21.5 -NV2: Y ĐK-NV3: Dược
329 51001317 ĐẶNG HUỲNH THÙY DƯƠNG 21/08/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01883315061 21.25 -NV1: Dược-NV2: XN
330 51000826 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC HẠNH 02/08/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0924125212 21.25 -NV1: Y ĐK
331 51011275 NGUYỄN VĂN HẬU 29/03/1999 Nam H. Chợ Mới 0915442281 21.25 -NV1: XN
332 51004888 HUỲNH THỊ BÍCH LIÊN 01/09/1999 Nữ H. Phú Tân 01234696416 21.25 -NV5: Dược
333 55010095 NGUYỄN ĐOÀN HẢI NINH 16/06/1998 Nam TP. Châu Đốc 0917291829 21.25 -NV1: Y ĐK-NV2: RHM-NV3: Dược-NV4: YHCT
334 51008961 VƯƠNG THỊ NGỌC DUYÊN 13/12/1999 Nữ TX. Tân Châu 01298008935 21 -NV1: Dược
335 51002839 ĐỖ THỊ NGỌC HÂN 29/10/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01237960548 21 -NV1: XN-NV2: YHCT
336 51002273 NGUYỄN HỮU HẬU 06/12/1999 Nam H. Thoại Sơn 0963643743 21 -NV2: Y ĐK
337 51008232 TRẦN VÕ THANH HUY 30/10/1999 Nam H. An Phú 01235999678 21 -NV4: XN
338 51004042 LÊ THỊ TRÚC HUỲNH 10/04/1999 Nữ H. Châu Thành 01289568614 21 -NV1: ĐD
339 51010631 TRƯƠNG THỊ THÁI LAN 03/09/1999 Nữ H. Phú Tân 0917543427 21 -NV2: XN
340 51004186 ĐOÀN TỐ QUYÊN 25/08/1999 Nữ H. Châu Thành 01668041545 21 -NV3: Dược
341 51005385 HUỲNH CHÍ THANH 18/02/1998 Nam H. Châu Phú 01208643492 21 -NV1: XN
342 51006156 TRẦN THANH THẢO 11/09/1998 Nữ TP. Châu Đốc 0939352100 21 -NV3: Dược
343 51003360 NGUYỄN PHAN MINH THƯ 02/11/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01679965109 21 -NV2: Y ĐK
344 55010194 NGUYỄN BÁ THUẬN 15/01/1997 Nam H. Châu Phú 0988566070 21 -NV2: Y ĐK-NV3: RHM
345 51001190 MAI MINH TRIẾT 25/08/1999 Nam H. Chợ Mới 01666769975 21 -NV1: Y ĐK
346 51000666 LÊ PHAN PHƯƠNG UYÊN 16/01/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01668177444 21 -NV2: XN
347 51009586 VÕ THỊ HỒNG CẨM 01/11/1999 Nữ TX. Tân Châu 0974642024 20.75 -NV1: YHCT-NV2: XN
348 51006910 LƯU PHƯỚC ĐẠT 21/10/1999 Nam H. Tịnh Biên 0985416145 20.75 -NV2: RHM
349 51012697 NGUYỄN NGỌC NHÃ HÂN 25/09/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01632150272 20.75 -NV3: XN-NV4: ĐD
350 51006441 CHAU HÓP 07/06/1999 Nam H. Tịnh Biên 01656351278 20.75 -NV1: Dược
351 51005935 LÊ NGỌC KHƯƠNG 15/02/1999 Nữ TP. Châu Đốc 01628485509 20.75 -NV1: Y ĐK
352 51009688 LÊ TRUNG KIÊN 25/03/1999 Nam TX. Tân Châu 0989859444 20.75 -NV5: Y ĐK-NV6: Dược
353 51002392 TRẦN HỮU LỘC 30/09/1999 Nam H. Thoại Sơn 01645605288 20.75 -NV2: Y ĐK
354 51000993 NGUYỄN VÂN NHI 28/11/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0923129291 20.75 -NV5: Dược
355 51000379 PHẠM HUỲNH Ý NHI 04/11/1999 Nữ H. Phú Tân 01626935477 20.75 -NV1: Y ĐK
356 51002025 TRẦN VĂN QUÍ 18/04/1999 Nam TP. Long Xuyên 01206581689 20.75 -NV1: Dược
357 51006145 ĐẶNG NGỌC THẢO 24/05/1998 Nữ H. Phú Tân 01673080398 20.75 -NV1: Dược
358 51011663 TRẦN THỊ THU THÚY 30/05/1999 Nữ H. Chợ Mới 01262825906 20.75 -NV1: ĐD
359 51012899 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRÂN 25/05/1999 Nữ H. Chợ Mới 01868351434 20.75 -NV1: XN-NV2: ĐD
360 51001198 NGUYỄN THANH TRÚC 13/08/1999 Nữ TP. Long Xuyên 0974534655 20.75 -NV1: Y ĐK
361 51002744 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 11/03/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01672580726 20.75 -NV1: XN
362 51007151 TIÊU PHAN THẢO VY 10/06/1999 Nữ H. Tịnh Biên 01632447748 20.75 -NV1: Y ĐK-NV2: YHDP-NV3: XN
363 51003137 ĐẶNG THỊ NHƯ Ý 21/09/1999 Nữ H. Châu Thành 0985513941 20.75 -NV3: XN
364 55009708 BÙI DUY ANH 02/01/1998 Nam H. Phú Tân 01634022350 20.5 -NV1: Y ĐK-NV3: RHM-NV4: Dược
365 51005177 THÁI NGỌC ÁNH 13/07/1999 Nữ H. Châu Phú 01637222652 20.5 -NV1: ĐD
366 51005807 PHẠM THỊ KIM CƯƠNG 28/02/1999 Nữ H. Phú Tân 01666980998 20.5 -NV3: ĐD
367 51002207 NGUYỄN THÚY DUY 05/09/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01665407017 20.5 -NV3: Dược
368 51000207 NGÔ HỒNG KHOA 21/12/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01697658502 20.5 -NV4: Y ĐK-NV5: Dược
369 51007284 TỐNG THỊ KIM LINH 02/01/1999 Nữ H. Tịnh Biên 01699424086 20.5 -NV1: Y ĐK
370 51011478 ĐOÀN THỊ YẾN NHI 16/08/1999 Nữ H. Chợ Mới 01648202838 20.5 -NV1: Y ĐK-NV2: YHCT
371 51009811 TRẦN THỊ NGỌC NƯƠNG 20/02/1999 Nữ TX. Tân Châu 0924242325 20.5 -NV1: Dược
372 51012264 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN 23/12/1999 Nữ H. Chợ Mới 01654658185 20.5 -NV4: XN
373 51004669 HUỲNH THỊ HUYỀN TRÂN 22/06/1999 Nữ H. Châu Phú 01656071702 20.5 -NV1: Dược-NV2: XN
374 51003094 LÊ THỊ ÁI TRÂN 08/03/1999 Nữ H. Thoại Sơn 01669193143 20.5 -NV2: YHCT-NV3: XN
375 51002109 ĐINH THỊ CẨM TÚ 24/05/1999 Nữ TP. Long Xuyên 01627437441 20.5 -NV4: ĐD

TCCB-SYT

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn