English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Y Tế
Giới thiệu người phát ngôn đại diện Sở Y tế An Giang
(31/07/2017)

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính Phủ và Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Ngày 25/7/2017 Sở Y tế An Giang có Công văn số 1790/SYT-TCCB giới thiệu ông Từ Quốc Tuấn; Giám đốc Sở Y tế An Giang; Điện thoại liên lạc: 0918.105.009 là người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.
TCCB

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn