English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Y Tế
Thông báo mời thầu: Dự án "Mua thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang năm 2017"
(27/04/2017)

      Thông báo số 968/TB-SYT ngày 26/4/2017 của Sở Y tế An Giang về việc thông báo mời thầu

Ban Quản lý đấu thầu hàng hóa y tế Sở Y tế tỉnh An Giang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang năm 2017 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, bao gồm 07 gói thầu, thuộc Dự án: Mua thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang năm 2017, sử dụng nguồn vốn: ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, thu từ dịch vụ khám bệnh chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang.

Bên mời thầu xin mời tất cả các nhà thầu quan tâm, có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện đến tham gia đấu thầu các gói thầu nêu trên.

Nhà thầu sẽ được mua bộ hồ sơ mời thầu với giá là 1.000.000 đồng Việt Nam (Một triệu đồng Việt Nam)/bộ, tại: Sở Y tế tỉnh An Giang, địa chỉ: 15, Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00, ngày 05 tháng 05 năm 2017 đến trước 13 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 2% (hai phần trăm) tổng giá trị hàng hóa tham dự thầu (tính theo giá kế hoạch), giá trị bảo đảm từng phần đã được quy định cụ thể tại Phụ lục 5, Phần 4 của HSMT; đồng tiền sử dụng: VNĐ (đồng Việt Nam ); Hình thức đảm bảo dự thầu: Bảo lãnh dự thầu của ngân hàng do một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và phải được gửi đến Sở Y tế tỉnh An Giang, địa chỉ: 15, Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, chậm nhất là trước 13giờ 00, ngày 25 tháng 05 năm 2017.

Nhà thầu tham dự mỗi gói thầu bao gồm 02 túi hồ sơ (túi hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và túi hồ sơ đề xuất về tài chính).

Đóng thầu: vào lúc 13 giờ 00 ngày  25 tháng 05 năm 2017.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai túi hồ sơ đề xuất về kỹ thuật vào lúc 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 05 năm 2017, tại Sở Y tế tỉnh An Giang, địa chỉ: 15, Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sở Y tế tỉnh An Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ tham gia  dự thầu đến tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Phòng Nghiệp vụ Dược

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn