English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sự kiện nổi bật
Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2016): Đổi mới trên quê hương Bác Tôn và nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Người
(19/08/2016)

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888- 20/8/2016), các sở, ban ngành, cơ quan; huyện thị, thành trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để kỷ niệm ngày sinh của Người.

Đường nông thôn mới Mỹ Hòa Hưng khang trang, sạch đẹp.


Đặc biệt, diện mạo xã nông thôn mới Mỹ Hòa Hưng ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sạch, trung tâm văn hóa- học tập cộng đồng…được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh, sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ góp phần nâng cao thu nhập người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn luôn sạch đẹp... 

Thời gian tới, Mỹ Hòa Hưng cố gắng giữ vững và nâng chất chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Ngô Chuẩn- Thanh Hùng (angiang.gov.vn)

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn