English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh bạ điện thoại
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bệnh viện đa khoa tư nhân
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN


Số 39 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên - TP Long Xuyên
Bs. Lê Thị Thu Hồng Giám đốc       3.942.184

Bs. Phạm Tấn Bay Phó Giám đốc       3.942.184 0913. 877.636
Văn phòng
      3.847.206 Fax 3.944.598
BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC


Số 11 A Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên 
Bs. Lư Quốc Hùng  Giám đốc       3.853.346 0937.777.977
Bs. Phan Thành Phú Phó Giám đốc       3.853.346 0913. 972.307
Văn phòng
      3.853.346 Fax 3.857.429
BỆNH VIỆN NHẬT TÂN


Tổ 14, Khám Châu Long 7, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc 
Ts.Bs. Châu Hữu Hầu Giám đốc       3.563.340 0913. 877.611 Fax 3562678
Bs Dương Tấn Tại Phó Giám đốc       3.562.357 0918.310.636
Văn phòng
      3.562.678
Fax 3562678
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn