Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy năm 2019 tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ

06:27 15/08/2019

Sở Y tế thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy năm 2019 tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ

 

Đến 17h00, ngày 15/8/2019, Sở Y tế ngừng tiếp nhận hồ sơ đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy năm 2019 tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Lý do: Sở Y tế đã tiếp nhận đủ số lượng đăng ký bổ sung theo chỉ tiêu được giao.

 

TCCB-SYT