Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo tạm dừng xét tuyển viên chức

04:20 20/04/2020

Thưc hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 388/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

 

Sở Y tế thông báo tạm dừng kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên và Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên đến khi có thông báo mới.

Chi tiết xem file đính kèm

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TCCB-Sở Y tế