Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo ĐCSD hệ chính quy năm 2019 tại Trường Đại học Trà Vinh

01:40 30/08/2019

Sở Y tế thông báo danh sách thí sinh được UBND tỉnh An Giang đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy năm 2019 tại Trường Đại học Trà Vinh

Xem file đính kèm

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TCCB-SYT