Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh năm 2019

04:48 03/09/2019

Thông báo thí sinh đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh liên hệ Sở Y tế để làm thủ tục nhập học.

 

- Thời gian: 8h, ngày 04/9/2019.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế

TCCB _SYT