Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Dự thảo Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quả

02:04 16/05/2019

Sở Y tế An Giang công bố dự thảo Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do địa phương quản lý
Responsive image
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về