Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang tuyển dụng viên chức năm 2019

09:19 04/04/2019

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-SYT ngày 19/03/2019 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bệnh viện đa khoa năm 2019; Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện đa khoa Trung tâm thông báo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2019.
Responsive image
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng TCCB