Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Giải đáp thắc mắc về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

04:54 04/06/2019

Vào ngày 28/5/2019, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 2925/BYT-TT-KT về việc giải đáp thắc mắc về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị phổ biến, thực hiện công tác xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” bảo đảm đúng quy định và tiến độ thời gian.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang