Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Huyện Chợ Mới

02:00 20/04/2018

Responsive image
 
1 Phòng Y tế Chợ Mới Địa chỉ: ấp Thị 2, TT Chợ Mới, huyện Chợ Mới
  Nguyễn Văn Danh Trưởng phòng 02963883336 0917350806
  Phan Tấn Tài Phó Trưởng phòng 02963883336 02963502493
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ: 01 - Nguyễn Văn Hưởng - Ấp Thị II- TT Chợ Mới - H Chợ Mới 
  Bs. Trần Quốc Phú Giám đốc 3,887,352 0902. 552.500
  Bs Phạm Việt Phong Phó Giám đốc 3,887,947 0907.966.688
  Bs. Võ Minh Tánh Phó Giám đốc 3,702,702 0919.191.776
  Bs. Nguyễn Phước Bình Phó Giám đốc   0919. 461.867
  Phòng Hành chính   3,883,452  
    Fax 3,610,589  
3 Trung tâm Dân số - KHHGĐ  
  Tô Ngọc Liêm Giám đốc  3,883,110 0913628919
  Phòng Hành chính   3,611,349