Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Chi cục và Trung tâm Y tế tuyến tỉnh

04:57 02/05/2018

CHI CỤC & TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN TỈNH
   
         
1 CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ      
  Địa chỉ: số 13 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang
Email: ccdskhhgd@angiang.gov.vn
  Bs. Văn Kim An Chi cục trưởng 3.859.018 0913.688.995
  Bs. Mai Văn Gấm Chi cục phó 3.853.815 0913.695.040
  Phòng Hành chính   3.859.017  
    Fax 3.953.073  
2 CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM    
  Địa chỉ: 108 Lê Minh Ngươn, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
Email: ccatvstp@angiang.gov.vn
  Bs. Nguyễn Chí Công Chi cục trưởng 3.957.811 0913. 707.037
  Bs Lê Nhất Linh Chi cục phó 3.957.811 0982.856.133
  Phòng Hành chính   3.957.811  
3 TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG      
  Địa chỉ: 12B, Lê Lợi, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Email: ttytdp@angiang.gov.vn
  Bs. Phạm Thanh Tâm Giám đốc 3.602.919 0918.378.683
  Bs. Huỳnh Mộng Hùng Phó Giám đốc   0919.173.490
  Bs. Lê Bùi Thị Phụng Vân Phó Giám đốc   0916.228.089
  Phòng Hành chính   3.852.305 3.853.753
    Fax 3.853.653  
4 TRUNG TÂM CHĂM SÓC SKSS      
  Địa chỉ: 79 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Email: ttcsskss@angiang.gov.vn
  Bs. Nguyễn Văn Thắng Giám đốc 3. 854.825 0919.072.062
  Bs. Huỳnh Thảo Trường Phó Giám đốc 3. 957.050 0913.682.938
  Phòng Hành chính   3. 852.315  
    Fax 3.856.564  
5 TT TRUYỀN THÔNG GDSK      
  Địa chỉ: 10-11 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
Email: ttttgdsk@angiang.gov.vn
  Bs. Trần Văn Sáng  Giám đốc 3.954.234 0983. 965.874
  Bs. Văn Hiển Tài Phó Giám đốc 3.954.234 0983.052.510
  Phòng Hành chính   3.954.234 3,954,233
    Fax 3.954.233  
6 TRUNG TÂM PC HIV/AIDS      
  Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên
Email: ttpchivaids@angiang.gov.vn
  Bs. Trần Mỹ Hạnh Giám đốc 3.211.275 0918. 277.377
  Bs. Đỗ Xuân Nguyên Phó Giám đốc 3.944.066 0905.764.908
  Phòng Tổ chức - Hành chính   3.955.401  
    Fax 3.857.755  
7 TRUNG TÂM KN DƯỢC PHẨM-MỸ PHẨM      
  Địa chỉ: Số 20, Nguyễn Du - P. Mỹ Bình - Tp. Long Xuyên
Email: ttkndpmp@angiang.gov.vn
  Ds. Lê Thanh Danh Giám đốc 3.841.763 0918.028.111
8 TRUNG TÂM KIỂM DỊCH YTQT     
  Địa chỉ: Đường Phan Xích Long, P.Mỹ Thạnh, Tp Long Xuyên
Email: ttkdytqt@angiang.gov.vn
  Bs. Võ Huy Danh Giám đốc   0982.707.035
  Bs. Nguyễn Sĩ Hải Phó Giám đốc   0935.033.970
  Phòng Hành chính   3.930.434  
    Fax 3.832.353  
9 TT GIÁM ĐỊNH Y KHOA      
  Địa chỉ: 10-11 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
Email: gdyk@angiang.gov.vn
  Bs. Trương Ngọc Dũng Giám đốc 3.852.148 0913.129.079
  Bs. Nguyễn Văn Chinh Phó Giám đốc   0913.969.605
10 GIÁM ĐỊNH PHÁP Y      
  Địa chỉ: 10-11 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
Email: gdpy@angiang.gov.vn
  Bs Nguyễn Quang Hiền Phó GĐ viên 3.852.293 0913.614.879

VP Sở Y tế An Giang