Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Huyện Tịnh Biên

02:00 18/04/2018

Responsive image
 
1 Phòng Y tế  
  Nguyễn Văn Cứng Trưởng phòng 02963.740837 0947.707.797
  Trần Văn Đợi Phó Trưởng phòng 02963.740837 0907.267.050
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ: Khóm Sơn Đông - Thị trấn Nhà Bàng - Huyện Tịnh Biên 
  Dương Hoàng Dũng  Giám đốc 0296.3875088 0913.972.197
  Phạm Thanh Hải Phó Giám đốc   0918.436.198
  Võ Văn Đưng Phó Giám Đốc   0918.420.715
  Châu Nhật Ly Phó Giám Đốc 0296.3741.355 0918.401.178
  Nguyễn Thị Trang Phó phòng HCTC 0296.3875002 01279.155.919
  Lê Thành Hậu Phó phòng HCTC 0296.3875050 0918.979.634
    Fax:  0296.3740475  
3 Trung tâm Dân số - KHHGĐ  
  Nguyễn Long Sơn  Giám đốc 02963.875339 0913.619.533
  Lê Quốc Thanh Trưởng phòng HCTC 02963.875339 0975.829.411