Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Bệnh viện tuyến tỉnh

04:57 02/05/2018

BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH
TT TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CHỨC VỤ ĐTCQ ĐTDĐ
1 BỆNH VIỆN ĐK TT AG Đường dây nóng 096 983 1919
  Địa chỉ: số 60 Ung Văn Khiêm, phường Mỹ Phước, TP Long xuyên
Email: benhviendkttag@angiang.gov.vn
  Bs. Nguyễn Thị Hạnh Giám đốc  3952.640  0913.816.884
  Bs. Nguyễn Triết Hiền Phó Giám đốc  3852.543  0913. 877.417
  Bs. Lâm Võ Hùng Phó Giám đốc   0913.952.208
  Bs. Nguyễn Duy Tân Phó Giám đốc   0918.185.084
  Phòng Hành chính  Fax  3854.336   
2 BỆNH VIỆN TIM MẠCH Đường dây nóng 096 799 1919
  Địa chỉ: số 08 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình – TP Long Xuyên
Email: bvtm@angiang.gov.vn
 

Ths Bs. Bùi Hữu Minh Trí 

Giám đốc

3.955.049

0918. 330.945

  Bs. Võ Minh Chánh Phó Giám đốc 3.854.834 0913. 762.211
  Phòng Hành chính   3.954.832  
    Fax 3.852.356  
3 BỆNH VIỆN SẢN NHI      
  Địa chỉ: số 02 Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Email: benhviensannhi@angiang.gov.vn
  Ts. Bs. Trần Quang Hiền Giám đốc  3.859.360  0913.104.293
  Bs. Nguyễn Văn Ngãi Phó Giám đốc   0913. 970.709
  Bs. Tôn Quang Chánh  Phó Giám đốc   0918.118.886
  Bs. Huỳnh Hoàng Huy Phó Giám đốc   0918.118.880
  Phòng Hành chính    3.833.603  
4 BỆNH VIỆN MẮT - TMH - RHM Đường dây nóng 096 920 1919
  Địa chỉ: 12B Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Email: bvmtmhrhm@angiang.gov.vn
  Bs. Mã Lan Thanh Giám đốc  3.952.208 0903.691.767
  Bs. Trần Tuấn Huy Phó Giám đốc   0913.783.040
  Bs. Trần Thị Lài Phó Giám đốc   0919.133.310
  Phòng Hành chính   3.952.285  
    Fax 3.952.195  
5 BỆNH VIỆN ĐKKV CHÂU ĐỐC Đường dây nóng 096 986 1919
  Địa chỉ: số 917 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc
Email: benhviendkkvcd@angiang.gov.vn
  Ts.Bs. Lữ Văn Trạng Giám đốc 3.560.851 0913. 972.419
  Bs. Ngô Hùng Sơn Phó Giám đốc 3.866.824 0949.016.016
  Bs. Nguyễn Văn Ngọc Răng Phó Giám đốc 3.865.435 0918.611.151
  Bs. Dương Hoài Phương Phó Giám đốc   0919.053.102
  Phòng Hành chính Fax 3.561.473 3,866,278  
6 BỆNH VIỆN ĐKKV TÂN CHÂU Đường dây nóng 096 796 1919
  Địa chỉ số 485 Nguyễn Tri Phương, phường Long thạnh, TX Tân Châu
Email: benhvien.tanchau@angiang.gov.vn
  Bs. Hà Văn Tâm Giám đốc 3.822.378 0913. 970.159
  Bs. Nguyễn Văn Tỷ Phó Giám đốc 3.532.318 0913. 619.517
  Bs. Nguyễn Văn No Phó Giám đốc    
  Phòng Hành chính   3.822.391  
    Fax 3.531.840  

VP Sở Y tế An Giang