Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Huyện Thoại Sơn

02:00 17/04/2018

Responsive image
 
1 Phòng Y tế   
  Trần Thị Phương Phó phòng 3,879,892 0919. 190.749
  Phòng Hành chính   3,879,892  
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ: Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại sơn
  Cao Minh Lễ  Giám đốc 0296.273.700 0913.730.722
  Phạm Bửu Hoàng Phó Giám đốc   0918.650.077
  Trần Ngọc Điệp Phó Giám Đốc   0918.619.466
  Nguyễn Thị Sương Phó Giám Đốc 0296.290.400 0907.907.194
  Trần Văn Chỏi Phó phòng HCTC   0918.811.162
    Fax 02963.879.387  
3 Trung tâm Dân số - KHHGĐ  
  Bs. Trần Kim Sơn Giám đốc 3.879.458 0913. 952.029
  Huỳnh Thị Bạch Tuyết Phó Giám đốc 3.879.458 0918.370.878
  Phòng Hành chính   3.879.458