Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

06 - Lĩnh vực Y tế dự phòng

Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng

03:05 13/07/2018

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh An Giang trước khi phương tiện cập cảng ít nhất 2 giờ, hoặc Kiểm dịch Y tế quốc tế tại cửa khẩu Sông Tiền qua đường điện thoại trước khi phương tiện cập cửa khẩu 2 ngày.

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang: 02963930 434-02963930 494.

Kiểm dịch Y tế quốc tế tại cửa khẩu Sông Tiền: 02963524 649.

+ Bước 2: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang, hoặc Kiểm dịch Y tế quốc tế tại cửa khẩu Sông Tiền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, kiểm tra và xử lý khi phương tiện cập cửa khẩu hoặc cảng, cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền.

+ Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ.

- Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua đường điện thoại.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Giấy yêu cầu tự viết đủ các thành phần sau: tên phương tiện, quốc tịch phương tiện, số IMO/đăng ký.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: tối đa 6 giờ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân.

+ Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

- Phí:

+ Diệt chuột đối với diệt chuột bằng xông hơi hoá chất thu: 0,90 USD/m3 khoang tàu.

+ Diệt côn trùng (không bao gồm tiền hóa chất) đối với Tàu biển các loại thu: 0,42 USD/m3 khoang tàu.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

          + Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế , y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về