Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

06 - Lĩnh vực Y tế dự phòng

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

03:10 13/07/2018

- Trình tự thực hiện:

       + Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh An Giang trước khi phương tiện cập cảng ít nhất 2 giờ, hoặc Kiểm dịch Y tế quốc tế tại cửa khẩu Sông Tiền qua đường điện thoại trước khi phương tiện cập cửa khẩu 2 ngày.

       Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang: 02963930 434-02963930 494.

       Kiểm dịch Y tế quốc tế tại cửa khẩu Sông Tiền: 02963524 649.

       + Bước 2: Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế An Giang, hoặc Kiểm dịch Y tế tại cửa khẩu Sông Tiền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, kiểm tra khi phương tiện cập cửa khẩu hoặc cảng, cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền.

       + Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ.

       - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua đường điện thoại.

       - Thành phần, số lượng hồ sơ:

       + Thành phần hồ sơ bao gồm:

       Giấy yêu cầu tự viết đủ các thành phần sau: tên phương tiện, quốc tịch phương tiện, số IMO/đăng ký.

       + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

       - Thời hạn giải quyết: tối đa 1 giờ.

       - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế An Giang.

       - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

       + Cá nhân.       

       + Tổ chức.

       - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

       - Phí:

       + Kiểm tra y tế và cấp Giấy chứng nhận miễn xử lý/xử lý vệ sinh tàu thuyền (gồm cả lần đầu, cấp lại) thu: 130 USD/lần/tàu.

       + Kiểm tra y tế  và Gia hạn hoặc cấp lại Giấy chứng nhận miễn xử lý/xử lý vệ sinh tàu thuyền (gồm cả lần đầu, cấp lại) thu: 65 USD/lần/tàu.

       - Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

       - Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

       + Không có bằng chứng nhiễm bệnh hoặc ô nhiễm, bao gồm: véc tơ ở tất cả các giai đoạn phát triển; nguồn truyền nhiễm ở động vật mà véc tơ; loài gặm nhấm hoặc các loài khác có thể mang bệnh cho người, vi sinh vật, hóa chất và các nguy cơ khác đối với sức khỏe con người; dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh.

       + Không có thông tin về ca bệnh (nêu tại Tờ khai y tế hàng hải).

       - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

       + Nghị định 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

          + Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế , y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về