Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

04 - Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

9. Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm

03:32 12/07/2018

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

          + Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị. Chuyển hồ sơ về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

          + Bước 3: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và tổ chức kiểm tra xác nhận kiến thức ATTP.

+ Bước 3: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đối với tổ chức:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT;

b) Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP kèm theo Mẫu số 06;

          c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

d) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

2. Đối với cá nhân:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT;

          b) Bản sao hợp lệ

giấy chứng minh thư nhân dân;

c) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Cơ quan hoặc đơn vị trực thuộc được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm.

+ Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức.

- Phí: 30.000 đồng/lần/người.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm.

+ Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

+ Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về