Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

06 - Lĩnh vực Y tế dự phòng

Thủ tục chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền

03:17 13/07/2018

- Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cá nhân, tổ chức tiêm chủng tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang và nộp hồ sơ cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh An Giang.

          + Bước 2: Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế An Giang tiếp nhận, thẩm định, cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng.

          + Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang.

  - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

          + Thành phần hồ sơ bao gồm:

          1. Giấy yêu cầu tự viết đủ các thành phần sau: họ tên, năm sinh, giới tính.

          2. Phiếu xác nhận đã tiêm chủng.

          + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          - Thời hạn giải quyết: tối đa 01 giờ.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          + Cá nhân.

          + Tổ chức.       

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không        

          - Phí:

          Tiêm chủng, áp dụng biện pháp dự phòng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng (Mức thu không bao gồm tiền vắc xin, thuốc, khẩu trang) đối với:

          Tiêm chủng vắc xin Sốt vàng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế thu: 8 USD/lần.

          Tiêm chủng (gồm vắc xin đường uống, đường tiêm), áp dụng biện pháp dự phòng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng (gồm lần đầu, tái chủng, theo lịch, kiểm tra cấp lại chứng nhận tiêm chủng quốc tế) thu: 85.000 đồng/lần.

          - Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

          - Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

          + Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế , y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về