Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

05 - Lĩnh vực Giám định y khoa

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

02:31 05/06/2018

- Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Hội đồng Giám định y khoa (GĐYK) tỉnh gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với chất độc hóa học đến Sở Y tế.

          + Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận các giấy tờ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học của các đối tượng. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học về Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm căn cứ thực hiện chế độ ưu đãi đối với đối tượng theo quy định. Trường hợp không phê duyệt sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối đối với từng trường hợp cụ thể.

          + Bước 3. Trả kết quả.

          - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại Sở Y tế.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

          + Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          a) Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK;

          b) Kết luận đối tượng bị vô sinh của bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa Phụ sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc bệnh viện hạng I trở lên. Các bệnh viện này phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện kỹ thuật xác định vô sinh theo quy định của Bộ Y tế.

          + Số lượng: 01 (bộ).

          - Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          - Cơ quan thực hiện TTHC:  Sở Y tế.

          - Đối tượng thực hiện TTHC: Phòng khám giám định Trung tâm GĐYK tỉnh.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này): Không.

          - Phí: Không.

          - Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

          - Yêu cầu, điều kiện TTHC: Không.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

          + Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

          + Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về