Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

01 - Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

08:41 05/10/2019

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả:

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ; ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Y.

- Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Y:

Trong phạm vi 10 ngày kể từ ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, phải tiến hành thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì phải có văn bản thông báo cho người hành nghề hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể tài liệu cần được bổ sung, sửa đổi.

Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phải ra quyết định cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn. Nếu không cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện trả kết quả cho người hành nghề.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT;

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản gốc để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu chứng chỉ hành nghề;

3. Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề;

4. Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề trong thời gian bị đình chỉ hoạt động chuyên môn;

5. Bản sao hợp lệ giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp đối với người hành nghề là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Y tế.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

Đơn đề nghị tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục số 5).

Phí: không.

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định cho người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

2. Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về