Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

06 - Lĩnh vực Y tế dự phòng

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

03:15 13/07/2018

- Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và hàng hóa cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh An Giang, Trung tâm giao dịch Bưu điện thành phố Long Xuyên (Số 106, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

          + Bước 2: Kiểm dịch Y tế quốc tế tại nơi nộp hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra hàng hoá hoặc xử lý (nếu cần), cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hoá xuất khẩu-nhập khẩu.

          + Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ.

  - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

          + Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

          + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          - Thời hạn giải quyết: tối đa 1 giờ.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          + Cá nhân.       

          + Tổ chức.   

          - Tên mẫu đơn và mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này): Giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải.

          - Phí:

+ Kiểm dịch y tế hàng hoá xuất, nhập, quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy, đường sắt, đường bưu điện đối với:

        Kiểm tra y tế Lô hàng dưới 10 kg thu: 1,4 USD/lần kiểm tra/lô, toa, kiện.

        Kiểm tra y tế Lô hàng từ 10 kg đến 50 kg thu: 4 USD/lần kiểm tra/lô, toa, kiện.

        Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 50 kg đến 100 kg thu: 6 USD/lần kiểm tra/lô, toa, kiện.

        Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 100 kg đến 1 tấn thu: 13 USD/lần kiểm tra/lô, toa, kiện.

        Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 1 tấn đến 10 tấn thu: 39 USD/lần kiểm tra/lô, toa, kiện.

       Kiểm tra y tế Lô hàng từ trên 10 tấn đến 100 tấn thu: 90 USD/lần kiểm tra/lô, toa, kiện.

          Kiểm tra y tế Lô hàng trên 100 tấn thu: 100 USD/lần kiểm tra/lô, toa, kiện.

          + Các xét nghiệm:

          Xét nghiệm lý hóa thu: 18 USD/mẫu.

          Xét nghiệm xác định độc chất thu: 70 USD/mẫu.

          - Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

          - Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

          + Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế , y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về