Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

01 - Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

39. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận là lương y

02:08 11/07/2018

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y nộp hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị. Chuyển hồ sơ về Sở Y tế.

+ Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

          Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y hợp lệ (nếu không hợp lệ phải có văn bản yêu cầu bổ sung), Giám đốc Sở Y tế tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận là lương y, nếu không cấp lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

          + Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07;

          b) 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trên nền trắng (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

          c) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

          + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          - Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y theo mẫu Phụ lục số 07.

- Phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận là lương y.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

+ Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 10 năm 20115 của Bộ Y tế Quy định cấp, cấp lại giấy chứng nhận là lương y.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về