Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

04 - Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

8. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

03:31 12/07/2018

(Giấy chứng nhận chỉ được đổi khi còn thời hạn; khi thay đổi tên của cơ sở hoặc/và đổi chủ cơ sở hoặc/và thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống).

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị. Chuyển hồ sơ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Bước 3: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và tổ chức thẩm định tại thực địa.

+ Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân hoặc công văn trả lời không cấp.

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu 4);

2) Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (Bản gốc);

3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (Bản sao công chứng);

4) Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Cơ quan hoặc đơn vị trực thuộc được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 4 theo Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014

- Phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

+ Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

          + Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Biểu mẫu đính kèm:Tải về