Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

01 - Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

64. Thủ tục thông báo đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

03:37 11/07/2018

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của cơ sở gửi thông báo điều kiện hoạt động đến Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị. Chuyển hồ sơ về Sở Y tế.

+ Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo điều kiện hoạt động của cơ sở, Sở Y tế đăng tải danh sách cơ sở đã tự thông báo điều kiện hoạt động trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

Văn bản thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

+ Số lượng hồ sơ: Không quy định.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ sở.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

Văn bản thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách các cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

1. Cơ sở vật chất:

a) Địa điểm cố định, có đủ ánh sáng, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình.

b) Các phòng xoa bóp phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

Mỗi phòng xoa bóp có chuông cấp cứu bố trí một chiều từ phòng xoa bóp tới phòng bác sỹ hoặc nơi đón tiếp khách hàng;

Có bản quy trình kỹ thuật xoa bóp chữ to, dễ đọc dán hoặc treo trên tường phòng xoa bóp in trên khổ giấy A1.

Có buồng tắm hợp vệ sinh, bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện vệ sinh khác để chăm sóc khách hàng.

2. Thiết bị:

a) Có giường xoa bóp hoặc ghế hoặc đệm phù hợp; ga trải giường, gối, khăn tắm phải bảo đảm vệ sinh;

b) Có giường khám bệnh, tủ thuốc cấp cứu, bàn làm việc và một số dụng cụ y tế (ống nghe, huyết áp, nhiệt kế, bơm kim tiêm) tại phòng trực của bác sỹ;

c) Có đủ thuốc cấp cứu thông thường.

3. Nhân sự:

a) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp phải là bác sỹ hoặc y sỹ hoặc kỹ thuật viên thuộc một trong các chuyên ngành phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, y học cổ truyền hoặc có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa phục hồi chức năng, vật lý trị liệu hoặc y học cổ truyền. Trường hợp có chỉ định thuốc thì người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là bác sỹ các chuyên ngành phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, y học cổ truyền;

b) Người làm việc tại cơ sở nếu có thực hiện kỹ thuật xoa bóp thì phải có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo về xoa bóp do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

Nhân viên thực hiện kỹ thuật xoa bóp phải mặc trang phục gọn, sạch, đẹp, có phù hiệu ghi rõ tên cơ sở, tên nhân viên, có ảnh 3 cm x 4 cm.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014.

+ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

+ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về