Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

01 - Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm

03:32 08/10/2019

Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của cơ sở gửi thông báo đăng ký hoạt động về Sở Y tế để tổng hợp, quản lý.

-Bước 2: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở, Sở Y tế đăng tải danh sách cơ sở đã tự thông báo đăng ký hoạt động trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Cách thức thực hiện:

Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Thành phần hồ sơ bao gồm:

Văn bản thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

-Số lượng hồ sơ:Không quy định.

Thời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ sở.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Y tế.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

Văn bản thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

Phí, Lệ phí: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Danh sách các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

1. Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chỉ được thực hiện các hoạt động xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Cơ sở vật chất:

Có địa điểm cố định;

Bảo đảm các điều kiện vệ sinh.

b) Thiết bị:

Có đủ thiết bị, dụng cụ, vật tư phù hợp với phạm vi hoạt động của cơ sở và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

c) Nhân sự:

Người thực hiện xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề về phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp.

2. Các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1.Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014.

2.Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

3.Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Biểu mẫu đính kèm:Tải về