Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo mời trao lại bằng tốt nghiệp các Bác sĩ, Dược sĩ thực hiện cam kết diện địa chỉ sử dụng

10:49 18/12/2019

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Bác sĩ đa khoa hệ chính quy năm 2008 và Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 31/08/2008 và  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Dược sĩ hệ chính quy năm 2009.

Sở Y tế trân trọng kính mời:

1. Ông Thái Hữu Phép, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

2. Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ.

3. Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính.

4. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị:

- Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu.

- Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc, An Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn.

5. Các Bác sĩ, Dược sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy tốt nghiệp năm 2014 đang công tác tại các đơn vị y tế trực thuộc (dánh sách đính kèm).

Đến dự buổi trao lại hồ sơ tốt nghiệp cho các Bác sĩ, Dược sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng đã hoàn thành cam kết theo Quyết định của UBND tỉnh.

* Thời gian: Lúc 14 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2019.

* Địa điểm: Hội trường Sở Y tế.

Trân trọng./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang