Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo việc phân công sinh viên tốt nghiệp diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2020

04:57 23/10/2020

Sở Y tế An Giang thông báo việc phân công sinh viên tốt nghiệp diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2020, theo đó:

Các sinh viên tốt nghiệp diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2020, trực tiếp đến Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế. Địa chỉ số 15 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để nhận Công văn phân công nhiệm vụ.

Thời gian: Vào lúc 08  giờ, ngày 26/10/2020.

Điện thoại liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ: 02963.852518 (giờ hành chính)

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang