Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Huyện Phú Tân

02:00 22/04/2018

Responsive image
 

 

1 Phòng Y tế  
  Bs. Phạm Phú Văn Trưởng phòng 3,586,607 0918. 310.759
  Đỗ Ngọc Duyên Phó phòng 3,586,607 0918. 084.849
  Phòng Hành chính   3,586,607  
2 Trung tâm Y tế  Địa chỉ:123 đường Hải Thượng Lãn Ông, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân
  Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc   0913.125.018
  Trương Tấn Thành Phó Giám đốc    0913.969.082
  Đinh Hồng Thu Phó Giám đốc  02963.587.891 0982.515.200
  Phan Tấn Tài Trưởng phòng HCTC   0982.614.104
  Đặng Anh Đoan Trưởng phòng HCTC 02963.827.359 0913.625.754
    Fax:  02963.827.359  
3 Trung tâm Dân số - KHHGĐ Địa chỉ:123 đường Hải Thượng Lãn Ông, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân
  Trương Minh Quang  Giám đốc   0913797211
  Nguyễn Thị Thanh Tuyền Trưởng ban HCTC 0296.3827058 0986751204