Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Thị xã Tân Châu

04:57 27/04/2018

CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ THỊ XÃ TÂN CHÂU
1 Phòng Y tế  
  Nguyễn Phước Hải Trưởng phòng   919999426
  Đinh Thị Hồng Cúc Phó Trưởng phòng   913970170
2 Trung tâm Y tế   
  Võ Văn Thắng  Giám đốc 3,822,472 918271958
  Dư Ngọc Dung Phó Giám đốc   918803983
  Nguyễn Phước Lộc Trưởng phòng HCTC 3,595,206 944927967
    Fax 3,595,206  
3 Trung tâm Dân số - KHHGĐ  
  Thi Thị Tuyết Nhung  Giám đốc   913819919

VP Sở Y tế An Giang