Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2020

04:58 06/11/2020

Thực hiện Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung Phụ lục Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020.

Sở Y tế thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào công tác tại Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên và Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên năm 2020 (xem file đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TCCB Sở Y tế