Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

KHẨN: Dự Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Y tế với một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

07:33 29/02/2020

Dự Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Y tế với một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian : vào lúc 14 giờ, ngày 29/02/2020

Địa điểm: tại Chi nhánh Viettel  An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang