Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo khai giản lớp Siêu âm tổng quát

10:48 10/07/2019

Sở Y tế thông báo khai giảng lớp Siêu âm tổng quát tại An Giang.

- Thời gian khai giảng: 7 giờ 30 phút, ngày 18/07/2019.
- Địa điểm: Hội trường B, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.
- Thời gian học: từ ngày 18/07/2019 đến ngày 21/07/2019 (Giảng viên sẽ thông báo thời gian học cụ thể của lớp học)

Danh sách học viên được triệu tập

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới
tính

Trình độ
chuyên môn

Cơ quan công tác

Số điện thoại

1

Lê Trường Kha

1993

Nam

Bác sĩ đa khoa

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

0977440341

2

Thạch Sa Mết

1992

Nam

Bác sĩ đa khoa

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

0388726488

3

Nguyễn Phong Phú

1991

Nam

Bác sĩ đa khoa

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

0374613167

4

Phạm Thị Ngọc Giao

1993

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

0766934993

5

Phan Trần Bảo Duy

1992

Nam

Bác sĩ đa khoa

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

0907286573

6

Lê Cẩm Vân

1984

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

0909293984

7

Dương Thị Nhãn

1969

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế huyện An Phú

0918823026

8

Nguyễn Văn Lùng

1983

Nam

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế huyện An Phú

0342644426

9

Nguyễn Ngọc Giáng Hương

1994

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

0378889644

10

Đinh Hải Đăng

1988

Nam

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

0948297952

11

Trần Ngọc Điệp

1968

Nam

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

0918.619.466

12

Đỗ Duy Thái

1980

Nam

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

0919.986.114

13

Ngô Phước Trường

1966

Nam

Bác sĩ đa khoa

Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn

0919272953

14

Lý Kim Tùng

1990

Nam

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

0973754776

15

Lê Thị Huỳnh Anh

1980

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

0946 224 877

16

Phạm Thị Mỹ Dung

1972

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

0982 259 113

17

Hà Thị Minh Huệ

1976

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

0916 363 629

18

Lê Thị Kim Loan

1973

Nữ

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

0939 900 169

19

Trần Văn Thanh

1977

Nam

Bác sĩ đa khoa

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

0973 459 997

20

Trần Xuân Huệ

1963

Nam

Bác sĩ đa khoa

Trường Cao đẳng Y tế An Giang

 

21

Phan Thiên Ngân

1995

Nữ

Bác sĩ đa khoa

 

0834088845

Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế