Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo về việc tiếp nhận nhiệm sở của các bác sĩ, dược sĩ đào tạo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2018

02:50 22/08/2018

Căn cứ công văn số 2193/SYT-TCCB ngày 22/8/2018 về việc phân công bác sĩ, dược sĩ địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2018.

  

   Sở Y tế thông báo đến bác sĩ, dược sĩ đến trình diện và tiếp nhận phân công tại các đơn vị y tế trước ngày 01/9/2018 (danh sách đính kèm)

     Các thủ tục và hồ sơ làm việc các em sẽ được phòng Tổ chức cán bộ của đơn vị tiếp nhận hướng dẫn theo quy định.

     Trân trọng thông báo đến các bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp địa chỉ sử dụng năm 2018./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về