Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo khai giảng lớp Dược lâm sàng

10:57 10/07/2019

Sở Y tế thông khai giản lớp Dược lâm sàng 06 tháng tại An Giang.

- Thời gian khai giảng: 7 giờ 30 phút, ngày 23/07/2019.
- Địa điểm: Hội trường B, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

Danh sách học viên lớp Dược lâm sàng

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới
tính

Trình độ
chuyên môn

Cơ quan công tác

Số điện thoại

1

Trần Thị Tố Nữ

1987

Nữ

Dược sĩ

BVĐK trung tâm An Giang

0775851448

2

Đinh Thị Thùy Trang

1991

Nữ

Dược sĩ

BVĐK trung tâm An Giang

0917822728

3

Nguyễn Việt Quang

1993

Nam

Dược sĩBV

BVĐK trung tâm An Giang

0964678968

4

Dương Khánh Ngọc

1995

Nữ

Dược sĩ

BVĐK trung tâm An Giang

0919309163

5

Lý Hồng Ngọc

1992

Nữ

Dược sĩ

BVĐK trung tâm An Giang

0977160199

6

Phạm Minh Trang

1991

Nữ

Dược sĩ

BVĐK trung tâm An Giang

0982449929

7

Lê Trần Mai Anh

1993

Nữ

Dược sĩ

BVĐK trung tâm An Giang

0971673646

8

Ngô Thị Kim Hồng

1986

Nữ

Dược sĩ

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh

0907021739

9

Nguyễn Thị Thu Ngân

1984

Nữ

Dược sĩ

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh

0355564468

10

Phạm Thị Lan

1978

Nữ

Dược sĩ

TT Phòng, chống HIV/AIDS

0598553586

11

Phạm Anh Thư

1992

Nữ

Dược sĩ

TTYT tế thành phố Long Xuyên

0965508885

12

Phạm Tiến Đạt

1994

Nam

Dược sĩ

Trung tâm Y tế huyện An Phú

0963066252

13

Nguyễn Thị Kim Liên

1989

Nữ

Dược sĩ

Trung tâm Y tế huyện Châu phú

0349518161

14

Trịnh Bảo Ngọc

1994

Nữ

Dược sĩ

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

0836589594

15

Nguyễn Thị Kim Ngân

1991

Nữ

Dược sĩ

Trung tâm Y tế huyện Phú Tân

0946202311

16

Đoàn Thị Bích Ngọc

1987

Nữ

Dược sĩ

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

0939559905

17

Trần Thị Cẩm Tú

1983

Nữ

Dược sĩ

TTYT huyện Châu Thành

0915740630

Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế