Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Khuyến nghị người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng ứng dụng khai báo thông tin sức khỏe hiện tại để có thể được hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế.

09:37 12/03/2020

Nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; khuyến nghị người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng ứng dụng khai báo thông tin sức khỏe hiện tại để có thể được hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế.

 

Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc tỉnh thực hiện như sau:

1. Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh An Giang:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và tải ứng dụng NCOVI (Tài liệu hướng dẫn kèm theo), nhằm mục đích cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân với cơ quan y tế và cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch n-Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo địa chỉ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en;

- Tiếp tục tăng cường đưa tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do khuẩn nCoV gây ra và đăng link tải ứng dụng để người dân được biết theo địa chỉ tải ứng dụng:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en hoặc https://ncovi.vnpt.vn

          2.. Cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc (nếu có):

- Đăng tải đường link tải ứng dụng và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng NCOVI trên chuyên trang tuyên truyền Phòng, chống dịch bệnh viêm đướng hô hấp cấp do virus COVID-19 để người dân biết truy cập và tải ứng dụng khai báo.

- Link tải ứng dụng:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en; hay https://ncovi.vnpt.vn

- Địa chỉ khai báo Tờ khai y tế:  https://tokhaiyte.vn/form

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (kèm theo).

+ Thời gian thực hiện: ngay khi nhận văn bản điện tử;

- Đưa tin về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về khai báo sức khoẻ toàn dân, để được tư vấn và nắm thông tin về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19; đưa tin về địa chỉ Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng thông tin điện tử địa phương và Công thông tin Sở Y tế tỉnh, để người dân biết truy cập và tải ứng dụng khai báo sức khoẻ.

Nhằm góp phần tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trên.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang