Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo xét tuyển đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng 2019

06:36 12/08/2019

Căn cứ Công văn số 1069/ĐHYDCT ngày 09 tháng 08 năm 2019 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng đại học hệ chính qui năm 2019. Sở Y tế An Giang thông báo tuyển sinh đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy và hệ liên thông chính quy năm 2019 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ như sau:

Hệ chính quy có 47 chỉ tiêu, trong đó:

- Y đa khoa: 29 chỉ tiêu;

- Bổ sung 04 chỉ tiêu Y đa khoa (do chuyển đổi chỉ tiêu ngành Dược, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học);

- Y học cổ truyền: 02;

- Răng – hàm – mặt: 02 chỉ tiêu;

- Chuyên ngành hiếm: 10 chỉ tiêu;

+ Phong      : 02 chỉ tiêu;

+ Lao          : 03 chỉ tiêu;

+ Tâm thần : 02 chỉ tiêu;

+ Pháp y     : 02 chỉ tiêu;

+ Giải phẩu bệnh: 01 chỉ tiêu.

Thí sinh có nhu cầu đăng ký xét tuyển đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy liên hê Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế.

Địa chỉ: Số 15-Lê Triệu Kiết-Mỹ Bình-Long Xuyên-An Giang.

Điện thoại: 2963. 852 518

(Chi tiết xem file đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TCCB-SYT