Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin đơn vị trực thuộc

Sở Y tế tỉnh An Giang

04:57 02/05/2018

VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ

Địa chỉ: số 15 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên

Email: soyte@angiang.gov.vn

TT TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CHỨC VỤ ĐTCQ ĐTDĐ
  Số điện thoại đường dây nóng 0969.871.919
1 Lãnh đạo Sở Y tế      
  Bs. Từ Quốc Tuấn Giám đốc 3 854 246 0918.105.009
  Bs. Trần Quang Hiền Phó Giám đốc 3 854 245 0913.104.293
  Bs. Phan Vân Điền Phương Phó Giám đốc 3 855 932 0913.939.734
  Ds. Từ Hoàng Tước Phó Giám đốc 3 852 092 0913.969.121
2 Văn phòng Sở Y tế      
  Ks. Huỳnh Thiện Nhân Chánh VP 3 852 640 0918.282.583
  Ks. Nguyễn Thị Mai Huyền Phó Chánh VP 3 852 640 0918.717.669
    Fax 3.856.154  
3 Thanh tra Sở Y tế      
  Ds. Phạm Vĩnh Thăng Chánh Thanh tra 3 852 282 0919.999.099
  Bs. Nguyễn Thanh Khiết Phó Chánh Thanh tra

3 852 282

0913.174.349
4 Phòng Tổ chức Cán bộ      
  Lê Bùi Thị Phụng Vân Trưởng phòng 3 852 282 0916.228.089
         
5 Phòng Kế hoạch Tài chính      
 

Bs. Đoàn Thanh Hùng

Trưởng phòng 3 854 812

0974.097.909

  CN. Lâm Ngọc Nguyên Phó phòng 3 856 704 0918.958550
  CN. Nguyễn Hữu Viên Phó phòng   0977.008.485
6 Phòng Nghiệp vụ Y      
 

Bs. Nguyễn Hồng Nam

Trưởng phòng

3 856 584

0977.211.229

 

Bs. Võ Văn Đường

Phó phòng

3 856 584

0903.000.187

7 Phòng Nghiệp vụ Dược      
  Ds. Nguyễn Thiện Đức Phó phòng 3 854 380 0939.815.815
8 Công đoàn Ngành Y tế      
  Bs. Dương Thị Thu Cúc Chủ tịch 3 852 061 0916.158.788

VP Sở Y tế An Giang