Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo kết quả xét khen thưởng năm 2018 cho các đơn vị y tế tỉnh An Giang

10:49 04/07/2019

Ngày 18/3/2019, Sở Y tế An Giang ra Thông báo số 718/TB-SYT về việc Thông báo kết quả xét khen thưởng năm 2018 cho các đơn vị y tế tỉnh An Giang

Văn phòng Sở Y tế An Giang thông báo đến các đơn vị y tế trong tỉnh để biết.

Phạm Ngọc Anh - Chuyên viên Văn phòng Sở Y tế An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang