Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Triệu tập sinh viên đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy dự sinh hoạt nội quy

04:38 29/08/2019

Triệu tập sinh viên được đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần thơ đến sinh hoạt nội quy liên quan một số nội dung hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

 

Để kịp thời chuẩn bị hồ sơ nhập học theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy năm 2019. Sở Y tế thông báo triệu tập học viên được đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy năm 2019 để sinh hoạt một số nội dung liên quan đến hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng, cụ thể:

- Thời gian: Lúc 10h, ngày 03/9/2019.

- Địa điểm: Hội trường Sở Y tế An Giang.

- Địa chỉ: Số 15, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên.

Ghi chú: Khi đi mang theo 02 bộ hồ sơ học sinh, sinh viên để được hướng dẫn.

 

TCCB-SYT