Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Danh sách thí sinh được đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2018

08:10 29/08/2018

Ngày 28/8/2018 Hội đồng xét tuyển chế độ đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy của tỉnh tiến hành Họp xét chọn, đề cử thí sinh hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm 2018.

 

Thay mặt Hội đồng, Sở Y tế thông báo danh sách thí sinh được đề cử hợp đồng đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2018.

STT

Họ tên

Năm sinh

Địa chỉ

huyện

Số báo danh

Ngành đăng ký xét tuyển

Điện thoại

Nam

Nữ

1

Bùi Ngọc Minh Anh

 

20/05/2000

Châu Phú

51005191

Y đa khoa

0916448733

2

Huỳnh Phan Xuân Hương

 

06/12/1999

An Phú

55012344

Y đa khoa

0975466595

3

Võ Ngọc Xuân Đài

 

27/11/2000

Tịnh Biên

51007493

Y đa khoa

0969452460

4

Nguyễn Ngọc Hương Giang

 

18/03/2000

Long Xuyên

51000891

Y đa khoa

0949718076

5

Trần Minh Trung

18/06/2000

 

Long Xuyên

51000698

Y đa khoa

01266810804

6

Chi Chanh Tê Vy

 

14/11/2000

Tri Tôn

51006908

Y đa khoa

01683542312

7

Lê Thị Ngọc Như

 

14/02/2000

Phú Tân

51012385

Y đa khoa

0971676133

8

Nguyễn Hải Yến

 

15/06/1999

Thoại Sơn

55013059

Y đa khoa

0123387102

9

Nguyễn Khoa Thi

 

18/11/2000

Long Xuyên

51001266

Y đa khoa

0949781105

10

Huỳnh Anh Thư

 

02/01/2000

Chợ Mới

51013196

Y đa khoa

0971083262

11

Nguyễn Bảo Duy

26/12/1999

 

Châu Phú

55012192

Y đa khoa

01687828871

12

Nguyễn Quốc Duy

05/01/2000

 

An Phú

51009430

Y đa khoa

0919866343

13

Lâm Hồng Ngọc

 

16/09/2000

Long Xuyên

51001101

Y đa khoa

0977319932

14

Thái Nhật Trường

27/07/1999

 

Châu Phú

55012841

Y đa khoa

0866009025

15

Trương Thành Long

21/03/2000

 

Chợ Mới

51001039

Y đa khoa

0984572634

16

Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh

 

24/7/20000

Chợ Mới

51001224

Y đa khoa

0963934671

17

Lý Đức

23/04/2000

 

Tân Châu

51010679

Y đa khoa

01295554949

18

Huỳnh Thị Phương Trúc

 

24/11/1999

Tân Châu

55012800

Y đa khoa

0919685019

19

Ngô Anh Minh Đạt

28/05/2000

 

Long Xuyên

51000871

Y đa khoa

0918755296

20

Chau Sang

01/07/2000

 

Tịnh Biên

51006715

Y đa khoa

01633635062

21

Trần Tiến Phát

25/09/1998

 

Chợ Mới

55012567

Y đa khoa

01643096339

22

Nguyễn Trí Thành

02/03/2000

 

Châu Đốc

51006752

Y đa khoa

0985125370

23

Nguyễn Huỳnh Thông

16/07/2000

 

Long Xuyên

51001277

Y đa khoa

0987390115

24

Nguyễn Quốc Thọ

02/07/2000

 

Châu Thành

51004224

Y đa khoa

01665965063

25

Nguyễn Minh Tuấn

05/04/2000

 

Chợ Mới

51001375

Y đa khoa

0948467795

26

Lê Duy Khang

19/08/2000

 

Chợ Mới

51011526

Y đa khoa

0984884045

 

RHM

 

 

 

 

 

 

1

Huỳnh Ngọc Đan Vy

 

02/06/2000

Phú Tân

51011902

RHM

01667539189

 

YHCT

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

 

25/02/2000

Thoại Sơn

51002544

YHCT

01679746614

2

Trương Hoàng Nhi

 

25/11/2000

Châu Phú

51005827

YHCT

0983631757

3

Dương Hoàng Ngọc Quỳnh

 

01/12/1998

Long Xuyên

55012616

YHCT

0939121804

 

HIẾM

 

 

 

 

 

 

1

Lý Hải Vy

 

06/09/2000

Thoại Sơn

51002736

Phong

0966000187

2

Mai Thị Vân Anh

 

07/06/1999

Long Xuyên

55012124

Phong

01277998806

3

Võ Đỗ Lan Tường

 

15/05/2000

Phú Tân

51011865

Phong

0948905849

4

Nguyễn Mai Phúc Kỳ

04/11/2000

 

Tri Tôn

51008682

Phong

0918844377

5

Nguyễn Minh Nhựt

04/10/2000

 

Thoại Sơn

02045503

Lao

0918351335

6

Võ Ngọc Trang Đài

 

27/11/2000

Tịnh Biên

51007492

Lao

0962627119

7

Phạm Minh Tiến

15/05/2000

 

Châu Đốc

51006827

Lao

01642393986

8

Nguyễn Thị Quỳnh Như

 

11/11/2000

Phú Tân

51012387

Lao

01677364476

9

Nguyễn Trần Ngọc Ngân

 

05/08/2000

Tịnh Biên

51007958

Giải phẩu bệnh

0912830921

10

Trần Thành Thạo

10/02/1996

 

Tân Châu

51016219

Giải phẩu bệnh

0911446407

11

Huỳnh Minh Tài

19/10/2000

 

Chợ Mới

51000530

Tâm thần

0917006747

12

Huỳnh Phong Phú

18/11/1999

 

Tri Tôn

55011583

Tâm thần

0944843984

Ngành Y khoa – Không tính vào chỉ tiêu của tỉnh

1

Lại Quang Đức

06/09/2000

 

Châu Đốc

51006366

Y đa khoa

0964698189

2

Nguyễn Thị Thúy Vy

 

10/07/2000

Phú Tân

51011906

Y đa khoa

01696601214

3

Quách Ngọc Như Ý

 

06/01/2000

Châu Phú

51005655

Y đa khoa

0961450308

4

Lê Anh Khoa

01/07/2000

 

Long Xuyên

51000992

Y đa khoa

01234819194

5

Nguyễn Hữu Tín

05/07/2000

 

Châu Thành

51004256

Y đa khoa

0983123177

6

Nguyễn Thái Khang

14/01/2000

 

Châu Thành

51000969

Y đa khoa

01233310933

7

Nguyễn Dương Lam Sơn

30/04/2000

 

Châu Thành

51004177

Y đa khoa

0942425252

8

Nguyễn Trần Kim Tuyến

 

01/11/2000

Châu Thành

51004312

Y đa khoa

01634218346

9

Nguyễn Trần Lan Vy

 

02/04/2000

Thoại Sơn

51002737

RHM

01649999508

Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

1

Trần Minh Thư

 

25/10/1999

Châu Phú

58008136

Y đa khoa

01259002134

 

Trường Đại hoc Trà Vinh

 

 

 

 

 

 

1

Thái Thanh Nhã

10/04/1999

 

Châu Phú

55012513

Y đa khoa

01684196836

2

Nguyễn Thế Vinh

16/05/1999

 

Châu Phú

55012986

Y đa khoa

0977430668

HỆ LIÊN THÔNG

TT

Ngành

Họ và tên

Phái

Ngày sinh

Cơ quan công tác

 

 

Y ĐA KHOA (08)

 

 

 

1

Y

Nguyễn Văn Nhờ

Nam

17/09/1993

TTYT huyện Châu Thành

2

Y

Nguyễn Thanh Sơn

Nam

01/05/1985

TTYT thành phố Long Xuyên

3

Y

Bùi Tuấn Kiệt

Nam

01/04/1991

TTYT thành phố Long Xuyên

4

Y

Nguyễn Thị Diễm Hương

Nữ

26/07/1995

TTYT huyện Châu Phú

5

Y

Phạm Ngân Hảo

Nữ

08/01/1994

TTYT huyện Thoại Sơn

6

Y

Phạm Văn Nhon

Nam

21/10/1988

TTYT huyện Chợ Mới

7

Y

Nguyễn Văn Nhựt

Nam

01/05/1993

TTYT Tx Tân Châu

8

Y

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Nữ

10/02/1992

TTYT huyện Thoại Sơn

 

 

NGÀNH HIẾM (02)

 

 

 

1

Lao

Mai Hồng Thịnh

Nam

03/12/1994

TTYT Dự phòng tỉnh

2

Tâm thần

Trần Thị Thoại Nhi

Nữ

18/08/1993

TTYT Tx Tân Châu

 

 

CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG (02)

 

 

 

1

PS

Lê Thị Thu Ngân

Nữ

25/05/1983

Bệnh viện Sản nhi An Giang

TCCB-SYT